Proti verdiktu se nelze odvolat, možná je pouze ústavní stížnost.

Nárok Thun-Hohensteina odmítla již v roce 2005 pardubická pobočka krajského soudu. Nejvyšší soud si myslí, že není důvod jeho rozsudek přezkoumávat, protože je v souladu s dosavadní judikaturou.

Nemovitosti a pozemky v Cholticích patřily jedné z větví knížecího a hraběcího rodu Hohensteinů od roku 1623. V roce 1945 jim byly jako německým státním příslušníkům podle Benešových dekretů zkonfiskovány. V roce 1992 napadl syn posledního majitele Berthold, žijící v Itálii, konfiskaci u soudu.

V dovolání k Nejvyššímu soudu Thun-Hohenstein napadal právní posouzení žaloby i pravost některých důkazů. Například vyhláška okresního národního výboru podle něj byla "dodatečně účelově vytvořená listina bez jakékoli důkazní hodnoty".