"Mladší řidiči a lidé, kteří jezdí autem často, jsou přesvědčeni, že omezení rychlosti má na bezpečnost provozu malý vliv. Bez ohledu na bodový systém postihu motoristů si tachometr příliš nehlídají. Většinou jsou pro zvýšení limitu, nebo jeho zrušení," informovala agentura.

Z celkových údajů vyplývá, že současných 130 km/h na dálnicích by neměnilo 58 procent dotázaných, na 160 km/h by rychlost zvýšilo 29 procent a 13 procent by jakýkoliv limit rychlosti zrušilo. Mezi jednotlivými skupinami řidičů ovšem panují na tyto otázky zásadní názorové rozdíly.

Pro zrušení rychlostního limitu je 18 % řidičů ve věku 15 až 29 let, ale jen sedm procent motoristů nad 60 let. Těmto starším řidičům vyhovuje nynější stav, pro jehož zachování je 68 procent z nich. Naopak z mladých řidičů je pro 130 km/h jenom 47 procent. Z řidičů, kteří jezdí velmi často, by rychlost neměnilo 53 procent, na 160 km/h by ji zvýšilo 32 % a 16 % řidičů by omezení, jak je tomu na německých dálnicích, zrušilo.

Z řidičů, kteří jezdí jenom občas, je pro zachování limitu 130 km/h 64 % z nich. 27 % by rychlost zvýšilo na 160 km/h a jen 8 % je přesvědčeno, že jakékoliv omezení rychlosti nemá na bezpečnost provozu zásadní vliv.

Sváteční šoféři se drží stotřicítky

Názor, že nynějších 130 km/h by se mělo v Česku zachovat, zastávají dvě třetiny tzv. svátečních řidičů, tedy těch, kteří jezdí jen zřídka. Tvrdí také, že při jízdě se snaží vždy pečlivě řídit dopravními značkami. Přesto deset procent svátečních řidičů připouští, že rychlostní limit by se mohl zrušit.

Ministerstvo dopravy (MD) už vypracovalo paragrafové znění tzv. technické novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, které teď posuzují jeho právníci. Pak by mělo jít do meziresortního připomínkového řízení.

Podle mluvčího MD Karla Hanzelky se ale Řebíček ještě nerozhodl, zda bude změny na jaře v parlamentu prosazovat ve formě vládního návrhu, nebo poslaneckého.