"Julínkova vyhláška nepřípustným, protiústavním a nedemokratickým způsobem zasahuje do platných smluvních vztahů mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami. Navíc byla vydána v rozporu s platným zákonem," řekl Právu v pátek stínový ministr zdravotnictví za ČSSD David Rath, který je zároveň předsedou sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Julínek vydal vyhlášku v době, kdy vláda Mirka Topolánka neměla důvěru Sněmovny a i to poslanci napadají.

Vadí jim, že tato vyhláška ruší bývalou vyhlášku, kterou vydal tehdejší ministr zdravotnictví David Rath a na jejímž základě lékaři uzavírali se zdravotními pojišťovnami trvalé smluvní vztahy. To jim dávalo jistotu a pacientům umožňovalo mít trvale svého lékaře bez strachu, že o něj přijdou rozhodnutím pojišťovny.

Ministr Julínek tuto vyhlášku zrušil a místo ní vydal jinou, kde se praví, že lékaři se se zdravotními pojišťovnami na délce smluvního vztahu dohodnou.

"To je ale dnes staví do podřadného postavení vůči zdravotním pojišťovnám," řekl Rath a doporučil lékařům, aby platné smlouvy nerušili a neuzavírali nové, protože ty jsou z právního pohledu pro ně nevýhodné.