Podle 52 procent dotázaných by prezident měl zasahovat do práce vlády jen omezeně, podle 62 procent by měl jmenovat ministry jen na doporučení premiéra.

Skoro dvě třetiny respondentů (69 procent) si myslí, že prezident by měl mít právo rozpustit Sněmovnu a vyhlásit nové volby jen v případech, které určuje Ústava. Parlament by měl mít podle 49 procent lidí možnost přehlasovat veto prezidenta zákona schváleného poslanci.

Nejvíce lidí (34 procent) je toho názoru, že by měl prezident jmenovat všechny ústavní soudce, ale jen se souhlasem jiného ústavního činitele.

Prezident by měl v zahraničí respektovat směr daný vládou

Většina respondentů (61 procent) uvedla, že by se měl prezident angažovat v zahraniční politice ve směru daném vládou a ministerstvem zahraničí.

Češi (43 procent) také zastávají názor, že by se prezident měl věnovat nejen obecným tématům, ale také řešení konkrétních otázek i když jen ve výjimečných případech.

Podle průzkumu, který by zveřejněn minulý týden, by si většina lidí (60 procent) přála vybírat prezidenta v přímé volbě. [celá zpráva]

Většina lidí je s pravomocemi prezidenta spokojena

Pro zachování prezidentských pravomocí je 59 procent občanů, pro jejich rozšíření by bylo 22 procent. Osm procent občanů by pravomoci prezidenta omezilo.

Od roku 2002 se výrazně snížil počet lidí, podle kterých by prezidentské pravomoci měly být sníženy, v dubnu 2002 si to přálo 35 procent.

Naopak se zvýšil počet respondentů, kteří se domnívají, že pravomoci prezidenta by měly zůstat zachovány, v dubnu 2002 bylo pro 41 procent.

Pravomoci prezidenta by měly být... (v %)
názor duben 2002 únor 2004 duben 2005 leden 2007
rozšířeny 11 32 25 22
zachovány 41 52 56 59
zúženy 35 9 11 8
zdroj: CVVM