Korupce vadí 82 procentům dotázaných, s jejím současným stavem jsou spokojena jen dvě procenta lidí. O tři procenta méně občanů si stěžuje na hospodářskou kriminalitu. Na třetím místě skončila nespokojenost s politickou situací, kterou vyjádřilo 68 procent.

Zhruba polovině respondentů vadí nezaměstnanost (58 procent), míra bezpečnosti (47 procent), stav českého soudnictví (46 procent). Zhruba dvěma pětinám Čechů vadí stav v přistěhovalectvím (41 procent), zemědělství (37 procent), právním prostředí (36 procent) a ve fungování úřadů (35 procent).

Asi každý třetí občan ČR si stěžuje na situaci v hospodářství (31 procent), ve zdravotnictví (30 procent) a dopravní obslužnosti (27 procent).

Lidé se radují z nabídky zboží a kultury

Lidé naopak vyjádřili velkou spokojenost s nabídkou služeb a zboží (77 procent), se stavem české kultury (61 procent) a se vztahy republiky se zahraničím (56 procent).

Skoro dvě pětiny respondentů je spokojeno s členstvím ČR v Evropské unii a se stavem životního prostředí (shodně 39 procent), s českým školstvím (38 procent), s dopravní obslužností (37 procent), se stavem vědy a výzkumu a dodržováním lidských práv v zemi (shodně 36 procent).

Zhruba třetina dotázaných si chválí stav českého zdravotnictví (33 procent), životní úrovně (26 procent) a hospodářství (24 procent).

Spokojenost s politickou situací výrazně poklesla

Ve srovnání s podobnými průzkumy z let 2005 a 2006 se výrazně zhoršilo hodnocení politické situace, lidé také o něco hůře vyhodnotili možnost účasti na rozhodování o věcech veřejných.

Výrazně lépe naopak Češi vidí vztahy ČR se zahraničím a členství v Evropské unii. Spokojenější jsou lidé také se stavem vedy a výzkumu a se zdravotnictvím, lehce se rovněž zlepšilo hodnocení v oblasti sociálních jistot a nezaměstnanosti.

Do budoucna lidé výrazné zlepšení neočekávají

Občané ČR si myslí, že v příštích letech nedojde k výraznému zlepšení v naprosté většině oblastí. Myslí si to nadpoloviční většina lidí v 18 z 25 oblastí.

Přes dvě pětiny lidí uvedlo, že nedojde k žádné změně v oblasti politické situace, 29 procent očekává změnu k horšímu, přibližně pětina k lepšímu.

Téměř 40 procent respondentů se domnívá, že se zhorší stav sociálních jistot a nezaměstnanosti, asi třetina občanů se bojí zhoršení v oblasti přistěhovalectví a v zemědělství.

V porovnání s průzkumy z let 2003 až 2005 mají lidé větší obavy z rozmachu korupce, skeptičtí zůstavají k dalšímu vývoji hospodářské kriminality. Méně se naopak obávají zhoršení situace ve zdravotnictví, školství a v hospodářství.

Spokojenost a nespokojenost lidí s vybranými společenskými oblastmi (v %)
oblast spokojen  tak napůl nespokojen
korupce 2  10 82
hospodářská kriminalita 2 13 79
politická situace 5 25 68
nezaměstnanost 9 28 58
bezpečnost 16 37 47
soudnictví 10 27 46
přistěhovalectví 9 33 41
možnost účasti na rozhodování o věcech veřejných 11 41 40
sociální jistoty 19 40 37
zemědělství 12 40 37
zdroj: CVVM