Průměrnému Slovákovi je zhruba 37 let, průměrnému Čechovi 40 let. Pozitivní zpráva o prodlužujícím se věku, vyplývající ze zlepšující se zdravotní péče i kvality života, ale děsí ekonomy. Znamená totiž také , že v Česku je méně mladších lidí než na Slovensku. Za deset let se v ČR zvýšil podíl občanů ve věku 65 a více let ze 13 na 14 procent. Na Slovensku stoupl z 11 na 12 procent. Podíl osob ve věku do 14 let v ČR klesl z 19 na 15 procent, na Slovensku se snížil z 23 na 17 procent.

Málo sňatků, hodně rozvodů

V obou zemích je více žen než mužů, na sto mužů připadá 106 žen. V obou zemích rovněž klesá chuť mužů se ženit, rozvádějí se ale více Češi. Žádost o rozvod ale podávají v obou zemí převážně ženy. Rozvodem v Česku končí zhruba polovina manželství. V obou zemích rok od roku klesají počty umělých přerušení těhotenství. Experti to přičítají větší osvětě a dokonalejší antikoncepci. V Česku se více vyskytují pohlavní nemoci.

Výskyt syfilidy je ve srovnání se Slovenskem v ČR téměř dvojnásobný a u kapavky dokonce čtyřnásobný. I když počet těchto onemocnění klesá, přesto bylo v roce 2005 v Česku hlášeno 1382 onemocnění syfilis a gonokokových infekcí.

Hrozí spíše nemoci než alkoholismus

Nejčastější příčinou úmrtí v obou zemích jsou nemoci srdce a oběhové soustavy, následované novotvary. Zejména nádory se ale rok od roku vyskytují ve větším počtu v Česku než na Slovensku. V počtu nádorových onemocnění patří Česká republika k evropské špičce, v úmrtích na karcinomy tlustého střeva dokonce vedeme tuto smutnou tabulku. Výrazně se projevuje nevhodná strava a stresy, shodují se odborníci.

Ještě v polovině devadesátých let, uvádí studie, byl počet pacientů závislých na drogách v obou zemích řádově stejný (41,5 na sto tisíc Čechů a 35,4 na stejný počet obyvatel na Slovensku. V roce 2004 byl ale počet nově závislých v Čechách dvakrát vyšší než u našich sousedů. Přesto počet drogově závislých je v Česku stále pod průměrem západní Evropy. Češi jsou na tom ale výrazně lépe, pokud se mezi oběma zeměmi porovnávají počty alkoholických psychóz.