Rozhodně správně hodnotí rozpad státu příznivci ODS, rozhodně špatně naopak stoupenci KSČM. Negativní odpověď častěji volili i lidé starší 60 let.

Průzkum se rovněž zabýval hodnocením současných vztahů mezi Čechy a Slováky v porovnání se situací před rokem 1993. Za horší považuje kvalitu dnešních vztahů pouze 18 procent dotázaných. Téměř polovina oslovených je vnímá stejně jako v období před rozpadem společného státu. Zhruba čtvrtina dotázaných dnešní vztahy mezi Čechy a Slováky dokonce považuje za lepší.

Nejvíce nerozhodných respondentů bylo ve věkové kategorii 15 až 21 let. Ti velmi často nedovedli zhodnotit jak současné vztahy mezi obyvateli obou zemí, tak i rozdělení federace, a volili tedy ve velké míře odpověď "nevím".

Výsledky aktuálního průzkumu se neliší od výsledků z roku 2003. Početní nárůst byl zaznamenán pouze u odpovědí "neví", a to zvláště u oslovených z věkové kategorie 15 až 29 let. Průzkumu se nyní zúčastnilo 1092 respondentů.