Informaci potvrdil ředitel Středočeské veterinární správy Zdeněk Císař. "Látka nebezpečná je, proto se mléčná rýže stahuje z prodeje," řekl.

V prodeji je několik tun pokrmu s aromatizující látkou kumarin, která se používá jako přísada potravin. Při větších koncentracích je člověku nebezpečná. Škodlivá je zejména pro ledviny a játra.

"Zjišťujeme, kde všude se mléčná rýže prodává. Mělo by se jednat asi o 14 tun této potraviny," dodává Císař. Údajně se jedná o výrobky s prosincovým datem spotřeby. 

Státní zemědělská a potravinářská komise Novinkám sdělila, že informaci v rámci systému Rapid alert získala 1. prosince. Problém řeší Středočeská veterinární správa, která informace podala Státní veterinární správě.