Hlavní obsah

Vysoký krevní tlak může snížit ultrazvuk

1. 11. 2013, 7:21
Právo, Václav Pergl

Lékaři z kardiocentra pražské Nemocnice Na Homolce zavádějí léčbu těžké a špatně léčitelné (rezistentní) hypertenze, tedy vysokého krevního tlaku, pomocí takzvané renální denervace, a to celosvětově vůbec poprvé bez jediného vpichu.

Foto: Profimedia.cz

Hypertenze ve vyspělých zemích postihuje až 35 procent dospělých.

Článek

Používají k tomu nový ultrazvukový systém, který dokáže zacílit léčebnou energii z vnějšího zdroje přes kůži přímo na nervová vlákna, aniž by bylo nutné, jako doposud, zavádět do těla sondu a katetr.

Odpadají tak jakékoliv možné komplikace a problémy, které může zavádění nástrojů do těla a jejich působení přinést. Zákrok v říjnu provedli prvním nemocným. „Tato převratná technologie představuje pro pacienta mnohem větší bezpečí a komfort,“ říká primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor MUDr. Petr Neužil.

Utlumí reakce nervů

Princip metody spočívá v tom, že se působením energie zničí nervová vlákna probíhající podél ledvinných (renálních) tepen. Tím se utlumí reakce nervů, které prostřednictvím centrální nervové soustavy vyvolávají stažení cév a přispívají ke vzniku a udržení těžké hypertenze.

O zákroku se uvažuje u pacientů, kteří i přesto, že užívají tři a více léků na snížení krevního tlaku, mají stále vysoké hodnoty v průměru 180/100 mm Hg a více, přičemž za optimální se považují hodnoty 120/80 mm Hg. U většiny nemocných se výkonem dosáhne i při omezení počtu léků snížení tlaku na přijatelnou hodnotu.

Foto: Václav Pergl, Právo

Primář Kardiologického oddělní Nemocnice Na Homolce profesor MUDr. Petr Neužil, který unikátní zákrok provedl.

„Samotný zákrok spočívá v tom, že se pacient položí na operační stůl, který je v určité části vybaven speciální průhlednou hmotou průchodnou pro ultrazvukové paprsky. Nemocný má v tomto místě položenu dolní část zad. Generátor ultrazvukové energie se umístí pod operační stůl a pomocí počítačově přesně zaměřeného paprsku se ultrazvuk cílí zhruba 45 až 60 sekund na nervová vlákna vedoucí podél ledvinných tepen,“ popisuje kardiolog Nemocnice Na Homolce MUDr. Jan Petrů, který se na zákrocích podílí s profesorem Neužilem.

Nejčastější onemocnění

Hypertenze patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním – ve vyspělých zemích postihuje až 35 procent dospělých. Snížení krevního tlaku pomocí léků se však daří jen u 50 procent léčených pacientů.

Renální denervace tedy představuje možnost, jak pomoci lidem, kterým léky na těžkou hypertenzi nezabírají. V současné době se testuje více než 20 různých technologických postupů. Nevýhodou však je, že všechny tyto metody jsou invazivní, tzn. že se musí zavést do ledvinné tepny sonda a katetr, kterým se léčebná energie přes cévní stěnu dodává. „Nová kompletně neinvazivní renální denervace tedy představuje další velký krok vpřed v léčbě rezistentní hypertenze,“ říká doktor Petrů.

Osa Praha–Brno

„Pro vývoj této léčby je ohromně důležitá mezioborová spolupráce. Jsme hrdí na to, že se na vývoji této inovativní technologie podílejí dvě česká centra – jednak Nemocnice Na Homolce a jednak I. interní kardioangiologická klinika z nemocnice svaté Anny v Brně pod vedením MUDr. Zdeňka Stárka,“ říká profesor Neužil. U svaté Anny metodu zavedli v minulých dnech.

Kardiologové Nemocnice Na Homolce metodu renální denervace pomocí různých forem energie aplikují úspěšně již čtyři roky a provedli ji vůbec jako první v České republice.

Jak šel čas

Původně používali radiofrekvenční energii, dalším krokem vpřed bylo využití ultrazvuku, který je efektivnější a k pacientovi šetrnější. Ve světové premiéře ho použili poprvé v dubnu 2012.

Jen o pět měsíců později postup zdokonalili tím, že působili na nervová vlákna ultrazvukovou energií zvenku ledvinné tepny. Dosud se tak dělo z jejího vnitřku, což s sebou přinášelo určité poškození cévní stěny. Pokud se však energie aplikovala přes kůži vně těla nemocného, při přesném zaměření (fokusování) nezasáhla cévní stěnu, a tedy mnohem méně zatížila pacientův organismus.

Dovršením vývoje je současná zaváděná inovativní technologie bez jediného vpichu.

Reklama

Související témata:

Související články

Vzestup a pád krevního tlaku

14. 8. 2013, 7:16

Arteriální hypertenze neboli vysoký krevní tlak v tepnách je u lidí vyššího věku naprosto běžná. Když se tento stav neléčí, hrozí vážné onemocnění ledvin nebo...

Epilepsie může udeřit v jakémkoliv věku

30. 9. 2013, 8:54

Závažným neurologickým onemocněním - epilepsií - trpí až 100 000 Čechů. Tato nemoc si nevybírá, postihuje dospělé i děti. Důležité je také vědět, že epilepsie...

Výběr článků