Hlavní obsah

V písmu se odráží nejen naše osobnost, ale i momentální nálada

5. 8. 2008, 9:18
Novinky, das

Ve škole se učíme jednotný typ písma, v průběhu času však svůj naučený styl odlišujeme. Stává se tak vyjádřením naší osobnosti. Když je člověk například šťastný a má opravdu výbornou náladu, bývá jeho písmový obraz uvolněnější – písmo je větší, vzletnější, napsané rychleji. Naopak pokud je vám smutno až depresivno míváte písmo menší.

Foto: Pentel, Novinky

Lehkou motoriku je velmi důležité rozvíjet již během raného dětství.

Článek

"S procesem psaní je úzce spojen mozek, který řídí veškeré naše činnosti - chování, mluvení a gestikulaci. Soubor mozkových buněk předává pomocí složitého nervového systému příkazy celému našemu tělu a tudíž také ruce při psaní. Proto je náš rukopis obrazem našich vlastností promítnutých na papíře. Podobně jako u otisků prstů platí, že ani u písma nenajdeme dva stejné rukopisy," vysvětluje problematiku psycholožka Katarina Filasová v odborném zpravodaji společnosti Pentel.

Z písma lze také vyčíst, zda je pisatel unaven či v depresi. Tahy se zdrobňují, ztrácejí štíhlost a může v nich být patrná křečovitost.

Věk i pohlaví se z písma odhaduje velmi těžko

Ovšem pouze v 15 procentech případů lze správně určit, zda je pisatel žena nebo muž. Lze sice hovořit o typických mužských či ženských rysech písma, ale ve skutečnosti se jedná o povahové vlastnosti, jejichž nositelem může být jak muž, tak žena.

Ani věk pisatele nelze s přesností určit. Podle specialistů prý písmo spíše vypovídá, na kolik se cítíme, než kolik nám doopravdy je.

Z písma lze vyčíst:- sklon řádky odhalí optimismus či pesimismus pisatele- sklon písma je ukazatelem emociální stability- rytmus a rychlost psaní často vypovídají o duševní vyrovnanosti a pohotovosti v myšlení- silný tlak na pero vypovídá a naléhavosti, slabý tlak často znamená citlivost- mezery mezi slovy podávají svědectví o vztahu pisatele k ostatním lidem, dále také míru jeho společenskosti a potřebu osobního prostoru

Levá hemisféra versus pravá

S vlastním písmem souvisí i pravorukost či levorukost. Mozek je rozdělen na dvě hemisféry – pravou a levou. Pravá řídí levou polovinu těla, levá naopak pravou. U praváků je tedy dominantní levá hemisféra mozku, u leváků pravá.

Leváků je mnohem méně než praváků. Podle odborníků je skutečných leváků pouhých 10 %. Leváctví může být dědičné nebo je ovlivněno hladinou testosteronu (samčí pohlavní hormon) v období nitroděložního vývoje. K leváctví patří nerovnoměrnější vývoj v dětství než u praváků. Leváci mohou mít poruchy v učení, na druhé straně jsou však tvořivější a lépe zvládají prostorové, zrakové a matematické úlohy.

Foto: Pentel, Novinky

:. Podle grafologů existují čtyři základní skupiny, z nichž každá preferuje jiný psací nástroj. Obyčejnou tužku preferují lidé ovlivnitelní, s častou změnou názorů, náladovostí a nejistotou. Plnící pero zase prozrazuje lidi povýšené, kteří rádi poučují. Realisté píší klasickou propiskou. Fix používají lidé, kteří se snaží vyhýbat problémům.

Psaní podporuje a rozvíjí lehkou motoriku

Díky lehké motorice jsme schopni koordinace oko – ruka atd., což jsou dovednosti důležité i v jiných oblastech života než je pouze psaní. Jejich podstatou je takzvaná grafomotorika, kam spadá vše, co člověk vykonává při psaní či kreslení. Tyto dovednosti mohou také podpořit rozvoj představivosti a fantazie.

Lehkou motoriku je velmi důležité rozvíjet již během raného dětství. Proto s dětmi hrajte nejrůznější hry, které dokáží upoutat dětskou pozornost. Pro představu se může jednat o manipulaci s drobnými a křehkými předměty, vhodným tělesným cvičením (jako uvolňování a zpevňování svalů ruky a celého těla), nácvik „špetky“, obkreslování a napodobování obrázku ...

Reklama

Související témata:

Související články

Grafologie odhalí skrytá zákoutí vaší duše

25. 5. 2008, 7:13

Spousta z nás nikdy neměla příležitost anebo důvod požádat o grafologický rozbor písma, ať už svého nebo někoho jiného. Přitom se dá skutečně hodně poznat...

Výběr článků