Hlavní obsah

Jak poznat sociopata a naučit se s ním žít

15. 7. 2019, 8:42
Novinky, Tereza Lindauerová

Sociopat obvykle působí zpočátku sympaticky, často dokonce okouzlujícím dojmem. Pod touto maskou se ale skrývá nemilosrdný manipulátor. Velmi často se s tímto člověkem setkáme třeba na pracovišti, a tak není od věci vědět, jak s ním jednat.

Foto: Profimedia.cz

Sociopat je nemilosrdný manipulátor.

Článek

Sociopaté jsou lidé, kteří trpí antisociální poruchou osobnosti, naprosto postrádají ohleduplnost k jiným osobám, netrpí studem ani výčitkami svědomí, typické je pro ně manipulativní chování.

Ve vyhrocených situacích mohou být nebezpeční, ale problémem spíše bývá soužití s takovým člověkem a neschopnost s ním jednat nebo se na něčem domluvit.

Sociopaté se velmi podobají psychopatům, existuje ale mezi nimi rozdíl. Zatímco psychopatie se projevuje psychologickou poruchou v důsledku nedostatečného vyvinutí části mozku zodpovědné za sebekontrolu a emoce, sociopatie vzniká až následkem psychického či fyzického zneužívání či prožitého traumatu.

Sociopaté také pociťují emoce, byť minimálně, nicméně psychopaté jsou absolutně emočně prázdní. Částečně si tedy uvědomují, že dělají něco špatně, ale přesto to udělají.

Britský psycholog John Lobbo pro Telegraph uvedl jednoduchý návod, jak podle typických znaků sociopata poznat.

„Je to samozřejmě zjednodušený návod, ale vycházel jsem z letité zkušenosti s těmito lidmi a snažil se nejvíce signifikantní prvky jejich chování shrnout do několika základních postřehů. Pokud tedy někoho podobného ve svém okolí máte, víte, s kým máte tu čest, a můžete se podle toho zařídit,“ vysvětluje.

Základní charakteristika sociopata dle britského psychologa

Bezohlednost a cílevědomost jsou typické znaky sociopatů. Na své okolí neberou žádné ohledy a popravdě je vůbec nezajímá, co se okolo nich děje. Za každou cenu si prosazují své zájmy, a když se jim nedaří je prosadit podle vlastních představ, nastupuje vztek a agrese.

Nerozlišují mezi dobrým a špatným… Mezi pojmy správný a špatný není pro sociopata žádný rozdíl. Jak bylo řečeno, jde jen o jejich zájmy, a co na to ostatní, jestli se nedotknou jejich citů, to není nijak podstatné. Bohužel v honbě za svým cílem jsou sociopaté schopni ublížit, výčitky svědomí z toho ale nemají.

Mnozí sociopaté jsou doslova ukázkoví lháři. Pěstují si kouzlo své osobnosti, a tím matou své okolí. Často působí jako charismatičtí jedinci, ale jen do té doby, než je poznáte víc a všimnete si „nesrovnalostí“.

Jestli jim něco nechybí, tak pocit nadřazenosti. Už od mala mají pocit, že jejich schopnosti jsou výjimečné, že ční nad ostatní. Velmi často je tu i pocit nedocenění za to, jak skvělí jsou.

Protože mají pocit, že by si vždy a za jakýchkoli okolností zasloužili víc, mohou se sociopaté dostat i do střetu se zákonem. Jak již bylo řečeno, výčitky svědomí a morálka jim příliš neříkají.

Jde vůbec se sociopatem vyjít?

Jde, ale nesmíte jim dát poznat, že se jich bojíte. Musíte být stále na pozoru, a jak se říká „krýt si záda“, snažit se nedat najevo citové slabiny. Nikdy se sociopatovi nesvěřovat a při konverzaci se držet neutrálních témat.

Když na vás bude zesilovat tlak a bude se vás snažit dostat tam, kam potřebuje, dejte jasně najevo, že u vás nepochodí, případně jděte i otevřeně do konfliktu, pravděpodobně se stáhne, protože bude vědět, že u vás nepochodí.

Máte-li ve svém okolí takového jedince, pak si od něj v rámci zachování klidných nocí schovávejte veškerou korespondenci, včetně mailů a SMS zpráv, ať máte v budoucnu jasné důkazy jeho ovlivňování či útoků.

Reklama

Související témata:

Související články

Proč je tak těžké opustit toxický vztah

9. 7. 2019, 8:32

Když se dva lidé zamilují, spoustu věcí nevidí. Jenže jakmile uplyne nějaká doba, začnou na povrch vyplouvat věci, které již nelze přehlížet a partneři by je...

Výběr článků