Hlavní obsah

Den dětí je o oslavách, ale také o dětských právech a potřebách

30. 5. 2014, 13:55
Novinky, Dana Sokolová

V České republice byl Den dětí slaven už za první republiky. Tenkrát oslavy probíhaly formou různých představení a her, které byly většinou organizovány ve školách a jejich forma a rozsah závisely na vstřícnosti učitelů. V současnosti se řeší hlavně ochrana dětí před násilím, ať už organizovaným (válečné konflikty), domácím (tělesné, psychické a sexuální týrání a zanedbávání) a také před vykořisťováním (dětská práce, prostituce, atd.).

Foto: Profimedia.cz

Den dětí upozorňuje i na práva dětí.

Článek

Podle Dětského fondu OSN UNICEF jsou takto ohroženy milióny dětí na celém světě. Ani statistiky v České republice nejsou příliš povzbudivé. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo jen za rok 2013 zaznamenáno celkem 7527 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Nejčastějším ohlašovatelem byla v 1760 případech škola.

„Statistiky smutných případů týrání a zneužívání dětí jsou každoročně vyšší a dokládají dvě skutečnosti. Zaprvé, že násilí na dětech je u nás bohužel v řadě domácností bráno jako součást výchovy. Zadruhé pak ukazují zvyšující se zájem a všímavost veřejnosti, která již jen mlčky nepřihlíží, ale rozhodla se za ochranu dětí bojovat," vysvětluje ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí za rok 2013 v neúplných a doplněných rodinách (náhradní matka nebo otec) je téměř dvojnásobný a týká se 4428 dětí, než v rodinách úplných, kde se jedná o 2783 případů. Nejčastějším následkem u takto zasažených dětí bývá posttraumatická stresová porucha (2283 případů), dále pak hospitalizace v nemocnici, trvalé tělesné postižení a bohužel i smrt.

Za rok 2013 přišlo z důvodu týrání a zanedbávání péče o život celkem devět dětí, což je naštěstí o 4 méně než v roce 2012.

Dětem pomáhá i linka bezpečí

Linka bezpečí pomáhá již dvacet let dětem v nesnázích, bezplatně a v nepřetržitém provozu. Uplynulý rok každodenně přijala až 650 hovorů. Bohužel do začátku roku 2014 byla Linka bezpečí nucena z finančních důvodů omezit kapacitu konzultantů, a proto se letos na linku dovolá méně dětí než v letech minulých.

Na hlavní odpolední směně pracují pouze čtyři až pět konzultantů místo ideálních sedmi, k podobným úpravám došlo i v dopoledním a nočním provozu. Proto se na linku nyní dovolá pouze jedno dítě ze tří.

V květnu tak byla spuštěna veřejná sbírková akce, která chce získat prostředky pro posílení dovolatelnosti dětí na linku. Více informací na www.klublinkyvbezpeci.cz.

Jak budou rodiny letošní svátek slavit?

Den dětí oslaví se svými potomky 90 % rodičů, ve značné míře tomu přispívá i ten fakt, že letos svátek připadá na neděli. Přestože v celkovém součtu je podíl rodin, které Den dětí vůbec neslaví, pouze 8,5 %, průzkum značky Jupík odhalil, že velmi záleží na vzdělání rodičů.

Zatímco rodiče se základním vzděláním či výučním listem hodlají slavit Den dětí se svými ratolestmi prakticky všichni, se zvyšujícím se stupněm vzdělání roste i podíl rodičů, kteří nevěnují oslavám svátku dětí žádnou pozornost. V průměru každý osmý rodič s vysokoškolským diplomem tak tvrdí, že se tento svátek v jejich rodině neslaví.

Přičemž nejvíce rodičů s dětmi v neděli navštíví některou ze sportovních akcí (30 %), jiní vyrazí na společný výlet (10 %), další na koncert či filmové, divadelní a jiné kulturní akce věnované dětem (7 %), případně do cukrárny či restaurace (6 %) či akci pořádanou školou či školkou (6 %). Poměrně velká skupina rodičů (22 %) ještě nemá stanoven přesný program, má jen jasno v tom, že se chce v tento den svým dětem věnovat.

Hračka nebo kniha?

Každé dítě by v tento den mělo být nějakým způsobem oceněno, a je jedno, zda se bude jednat o pastelky, hračku, oblečení, dobrůtky či hezkou knížku. Vždy záleží na tom, co dítě má rádo a co dokáže nejvíce ocenit.

Foto: Kores

Zleva: 1. Oboustranné fixy, 2. Chameleon blister neboli lepidlo, které mění barvu. Při natírání má fialovou barvu a po zaschnutí je bezbarvé, stejně jako klasická lepidla, 3. Neonové pastelky, 4. Pastelky v Jumbo tubě, kde je ve víčku tuby i ořezávátko.

Stolní a společenské hry, stejně jako stavebnice podporují kreativitu, logické myšlení, ale i paměť a celou řadu znalostí či dovedností. Navíc baví nejen děti, ale i dospělé, kteří pak i díky nim s dětmi tráví více času.

Foto: Archív firem

Hračky

Barevná knížka je milou pozorností, která může vyjadřovat lásku a přitom nestojí mnoho peněz a vydrží velmi dlouhou dobu. Pokud je o ni pečováno.

Knihy

Zajímavé údaje

První podnět ke stanovení dne, který by byl věnován dětem, pochází už z roku 1920 z dob Turecké války za nezávislost.

První oficiální svátek s názvem Den pro ochranu dětí vyhlásila v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen. Datum bylo vybráno podle Světové konference na ochranu dětí z roku 1925, která se konala právě 1. června.

OSN vyhlásila Světový den dětí až v roce 1954. Organizace všem členským státům doporučila, aby oslavovaly ve stejný den, a to 20. listopadu. Některé státy si přesto ponechaly červnové datum, jiné oslavy přesunuly na listopad a některé státy slaví pro jistotu dvakrát v roce.

V České republice žije 1 948 290 dětí. (Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2013.)  

Reklama

Související témata:

Výběr článků