Hlavní obsah

Při hledání práce byli loni nejúspěšnější absolventi pražských vysokých škol

16. 2. 2009, 7:44 – PRAHA
Novinky, mnu, Scio

Středisko vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě Karlovy univerzity zveřejnilo analýzu o uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu v uplynulém roce. Ze šetření vyplývá, že pro držitele vysokoškolských diplomů bylo v předchozích letech hledání práce rok od roku snazší. Nezaměstnanost nejméně ohrožovala absolventy pražských vysokých škol.

Článek

Míra nezaměstnanosti absolventů se v České republice, stejně jako v sousedním Polsku či Slovensku, nachází hluboko pod celostátním průměrem. Čeští absolventi jsou rovněž úspěšní při hledání kvalifikovaných pozic, což je ovlivněno nízkým podílem vysokoškoláků v populaci.

Autoři studie o postavení absolventů na pracovním trhu například poukazují na nikoliv neobvyklou praxi ze Španělska či Francie, kde absolventi musejí často vzít za vděk tradičně středoškolským povoláním. To je u nás díky nedostatku vysokoškoláků spíše výjimkou.

Autoři studie o postavení absolventů na pracovním trhu například poukazují na nikoliv neobvyklou praxi ze Španělska či Francie, kde absolventi musejí často vzít za vděk tradičně středoškolským povoláním. To je u nás díky nedostatku vysokoškoláků spíše výjimkou.

Přesto Česká republika zaznamenává v posledních letech rostoucí počet absolventů vysokých škol. A zlepšuje se i jejich zaměstnanost. Po půl roce až roce od absolutoria zůstávají v řadách nezaměstnaných pouze necelá 3 % držitelů vysokoškolského diplomu.

Pro právníky, lékaře a techniky bylo práce dost

Nejmenší problémy při hledání práce mají absolventi právnických, lékařských a technických oborů. Na druhém, nezáviděníhodném pólu, stojí absolventi zemědělských a uměleckých fakult. Počet nezaměstnaných se mezi majiteli diplomů uměleckých škol v posledních letech dokonce zvýšil.

Nejmenší problémy při hledání práce mají absolventi právnických, lékařských a technických oborů. Na druhém, nezáviděníhodném pólu, stojí absolventi zemědělských a uměleckých fakult. Počet nezaměstnaných se mezi majiteli diplomů uměleckých škol v posledních letech dokonce zvýšil.

V ukazatelích zaměstnanosti si v průměru vedou o něco lépe školy soukromé před veřejnými. Z veřejných vysokých škol vykazují nejmenší míru nezaměstnanosti absolventi pražských univerzit - Vysoké školy chemicko-technologické, Vysoké školy ekonomické, Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického.

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK 

"Údaje zveřejněné Střediskem vzdělávací politiky PedF UK mě velice potěšily, protože ukázaly, že cíle, které si Univerzita Karlova stanovila – celkový rozvoj osobnosti studentů a kvalitní příprava na jejich budoucí profesi – jsou úspěšně naplňovány," uvedl například rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl k výsledkům analýzy.

Více informací o uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu v roce 2008 naleznete na stránkách Střediska vzdělávací politiky.

Reklama

Související články

Výběr článků