Hlavní obsah

V Česku je přes milión pasivních důchodců bez peněz

26. 5. 2011, 15:55

Nejpočetnější skupinu obyvatel v České republice tvoří pasivní senioři, kteří nemají dostatek peněz. Podle průzkumu uspořádaného sdružením agentur pro výzkum trhu SIMAR je jich více než jeden milión.

Článek

Aktivních, dobře zajištěných důchodců, kteří si v rámci svých možností užívají život, žije v Česku téměř 750 000. Dalších 700 000 lidí spadá do kategorie těch, kteří "čekají na důchod".

Deset skupin obyvatel

SIMAR rozdělil české obyvatelstvo na deset skupin z hlediska jejich kvality života.

Pasivní starší lidé jsou podle sdružení pesimisté, kteří projevují průměrný zájem o politické dění. Většinou mají nižší vzdělání. Z celkového počtu obyvatel je jich 13 procent.

Aktivní senioři tvoří skupinu o zhruba tři procenta menší. Převážně se zajímají o politiku a pravidelně chodí k volbám. Jde většinou o lidi, kteří vystudovali střední školu.

Čekatelé na důchod od života nic nečekají

Do kategorie Čechů čekajících na důchod zařadil SIMAR lidi, kteří mají dospělé děti, pracují a pobírají průměrný plat. Podle sdružení "od života již nic nečekají".

O trochu méně je obyvatel, kteří jsou v tomto věku aktivní, optimističtí a užívají si života. Tito lidé mají zájem o politickou situaci, převážně nepracují manuálně.

Z mladší populace tvoří největší skupinu takzvané šťastné rodiny, které mají alespoň jedno dítě. Jejich členové se průměrně starají o politiku, nacházejí se v dobré ekonomické situaci, mají střední vzdělání. V Česku žije takovýchto lidí milión, je jich přes 12 procent z celkového počtu obyvatel.

Chudých je osm set tisíc, bohatých milión

Naopak chudé rodiny tvoří zhruba 800 000 lidí. Pracují převážně manuálně, nemají dost peněz, jsou pesimističtí a nezajímají se o politické dění.

Finančně velmi dobře zajištěných lidí je v ČR přes deset procent. Většinou žijí ve větších městech, patří mezi ně podnikatelé, živnostníci či manažeři. Jsou aktivní, optimističtí a ovlivňují dění kolem sebe.

Devět procent lidí bez perspektivy

Téměř devět procent Čechů pak sdružení nazývá lidmi bez perspektivy. Jde často o nezaměstnané ve velmi špatné finanční situaci. Tito obyvatelé jsou pesimisté, kteří očekávají pomoc od státu.

Lidi do 35 let pak SIMAR rozdělil na ty, kteří mají ambice, a na ty bez ambicí. Prvních je podle sdružení zhruba o dvě procenta více.

Reklama

Související témata:

Výběr článků