Hlavní obsah

Úspěch českých botaniků. Podíleli se na tvorbě nové celosvětové mapy biodiverzity rostlin

15. 9. 2022, 17:25

Při porovnávání rozmanitosti druhů rostlin, což je jedním z kritérií pro zvažování míry ochrany přírody, je třeba zohlednit i velikost území. Dosud se za druhově nejpestřejší považovali hlavně tropické deštné lesy, vědci ale prokázali, že podobně druhově bohaté lesy se nacházejí i v mimotropických oblastech, dokonce i u nás – např. louky Bílých Karpat.

Foto: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Světové oblasti s nejvyššími (červeně) a nejnižšími (modře) počty druhů rostlin na plochách o velikosti 10 m2. Šrafovaná jsou území s nedostatkem dat. Upraveno podle Sabatini a kol. (2022), Nature Communications.

Článek

Na Zemi tedy existuje mnoho míst, které mají podobnou druhovou rozmanitost rostlin jako oblasti deštných pralesů. Překvapivé zjištění odhalil mezinárodní tým výzkumníků, který ve své studii pomocí umělé inteligence analyzoval datový soubor přibližně 170 tisíc vzorků vegetace ze všech klimatických zón.

Tým zmapoval, jak moc se mění odhady biodiverzity rostlin, když se oblast vzorkování pohybuje od několika metrů čtverečních do hektarů. Přehled oblastí, která se na malých územích vyznačují podobnou rozmanitostí jako třeba oblasti Amazonského deštného pralesa, vědci zpracovali do nové celosvětová mapy.

Pralesy jsou útočištěm druhů, které jsme měli za vyhynulé, ukázal výzkum z Karpat

Výsledky vědecké studie, na nichž se významnou měrou podíleli i vědci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně, byly publikovány v časopise Nature Communications.

„V biogeografii a ekologii se dlouho zdůrazňuje, že největší počty rostlinných druhů se nacházejí v tropických oblastech a směrem od rovníku k pólům se druhová rozmanitost zmenšuje. To je pravda, ale jen když hodnotíme údaje o počtech druhů ve velkých územích, např. krajinných celcích či administrativních regionech,“ vysvětlil nové zjištění ředitel Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU Milan Chytrý.

Reprezentativní celosvětová data neexistovala

Celosvětově reprezentativní data o počtech druhů v rostlinných společenstvech na malých plochách dosud neexistovala. Vědci využili světovou vegetační databázi sPlot, kterou spolu s německými kolegy z institutu iDiv Halle-Jena-Leipzig založili v roce 2013.

Na brněnském Ústavu botaniky a zoologie pro tuto databázi připravili všechna evropská data a část dat ze Sibiře. Další čeští spoluautoři mimo Masarykovu univerzitu připravili data z vlastního terénního výzkumu ve východní Asii, Himálajích a Andách, jak připomněla manažerka mediální komunikace Přírodovědecké fakulty MU Tereza Fojtová.

Ve skotském pohoří našli nový druh houby. Objevil se i „škrtič“

„Když jsme použili data z databáze sPlot, ukázalo se, že tropické deštné lesy jsou stále mezi druhově nejbohatšími ekosystémy na světě, ale bohaté lesy se nacházejí i v mimotropických oblastech,“ pokračoval Chytrý.

„Druhově nejbohatší nelesní ekosystémy se vyskytují jak v tropických oblastech, tak mimo tropy – to je nové a pro leckoho možná překvapivé zjištění, ale dobře to zapadá do našich studií, které jsme ve střední Evropě a na jižní Sibiři prováděli už před deseti lety,“ upřesnil.

Botanici z Brna konkrétně tehdy objevili na jižní Sibiři lesy s druhově nejbohatším bylinným podrostem v mimotropické Eurasii.

Foto: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Botanici z Masarykovy univerzity před několika lety objevili na jižní Sibiři lesy s druhově nejbohatším bylinným podrostem v mimotropické Eurasii. Nová studie potvrdila, že rostlinná společenstva této oblasti patří k celosvětově nejbohatším.

Zjištění, ve kterých územích a typech biotopů se na malé ploše vyskytuje nejvíc druhů, umožní podle badatelů zřízení územní ochrany a společnou ochranu množství druhů. Znalost rozložení druhového bohatství může napomáhat při rozhodování o prioritách v ochraně přírody.

Reklama

Výběr článků