Hlavní obsah

U stáží se můžeme učit z praxe v zahraničí

16. 9. 2015, 12:00
Právo, kil

Česko se ohledně pracovních stáží má stále co učit od evropských sousedů. Na tom se shodli účastníci konference Stáže v České republice a v zahraničí, která proběhla v uplynulých dnech v Praze.

Foto: Profimedia.cz

Projekty se zaměřují především na osoby s nízkou kvalifikací.

Článek

Více než 80 odborníků, včetně zahraničních expertů, sem přijelo diskutovat na téma možnosti systémového řešení a podpory stáží v ČR. Srovnávací analýza systémů poskytování stáží ve čtyřech evropských státech – Dánsku, Německu, Nizozemsku a Rakousku – potvrdila, že ve všech těchto zemích existují různé programy stáží pro nezaměstnané, které spravují veřejné služby zaměstnanosti. Stáže tam pomáhají řešit jak nedostatečné vzdělání či praxi na straně uchazečů o zaměstnání, tak nedostatek kvalifikované pracovní síly na straně zaměstnavatelů.

Nejohroženější jsou lidé s nízkou kvalifikací

„Cílem stáží je především prohloubení kvalifikace a nabytí praxe, v ideálním případě ale přispívají rovnou k získání zaměstnání. Projekty se proto zaměřují především na osoby s nízkou kvalifikací, jež jsou na pracovním trhu výrazně znevýhodněny. Mnohé prvky ze sledovaných zahraničních modelů by mohly převzít i české programy stáží,“ říká ředitel Fondu dalšího vzdělávání Miroslav Procházka.

Duální vzdělávání

Příkladem je systém duálního vzdělávání, kdy stáž probíhá částečně jako teoretická výuka na školách, částečně formou praxe přímo u zaměstnavatele. Tento prvek by se dal podle Procházky využít i v rámci stáží pro nízko kvalifikované uchazeče, kteří postrádají základní kompetence. Jako vhodný kompromis délky stáže se ukázala doba tří měsíců, s možností navázat případně dalšími stážemi u jiných zaměstnavatelů.

Seznámit se s praxí

Inovativní prvek do českého prostředí přinesl počátkem roku projekt Stáže ve firmách 2, který rozšířil nabídku o stáže pro pedagogické pracovníky středních odborných škol. Mezi reálné přínosy patří zejména srovnání zkušeností získaných na stáži s tím, co kantoři vyučují.

„Chtěla jsem zjistit, kam postoupila technika v reálném životě. Často se totiž setkáváme s tím, že studenti přinesou do vyučování nějakou technickou novinku, většinou od rodičů. Někdy mi pak připadá, že škola je krok za praxí. Proto mě zajímalo, na jaké úrovni je skutečná praxe,“ uvedla jedna z účastnic pedagogické stáže.

Projekt končí, možnosti stáží nikoli

Projekt Stáže ve firmách 2 končí 30. září 2015, možnost zúčastnit se stáže ale zůstává. V ČR existuje Národní katalog stáží, který slouží pro setkávání uchazečů o stáž a zaměstnavatelů, kteří mají zájem stáž poskytnout. Firmy mohou prostřednictvím Národního katalogu stáží zveřejnit nabídku stáže podle některé z dostupných šablon, k níž se následně uchazeči mohou přihlásit. Využívání Národního katalogu stáží je bezplatné a jeho správcem je Fond dalšího vzdělávání.

Reklama

Související témata:

Výběr článků