Hlavní obsah

Speciální pedagogika na UJAK má akreditaci do konce září

15. 4. 2015, 14:36 • Aktualizováno 15. 4. 2015, 16:29

Akreditační komise prodloužila akreditaci oboru speciální pedagogika a učitelství na Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) do konce září. Ve středu to uvedla předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková. Škola zatím stanovisko komise neobdržela, a proto ho nechce komentovat.

Článek

Akreditace vypršela loni na konci roku a univerzita již dříve žádala o její prodloužení, což komise loni v září a pak i v prosinci odmítla. Jedním z hlavních důvodů je podle komise příliš vysoký počet studentů přijatých do oboru, kde si mohou doplnit učitelskou kvalifikaci.

Vzhledem ke stanovisku Akreditační komise, na jehož základě musí formálně rozhodnout ministerstvo školství, zatím není jasné, kde a za jakých podmínek budou mít šanci dostudovat aktuální studenti prvního ročníku magisterského studia.

Pokud by akreditace nebyla prodloužena na další období, musela by se UJAK postarat o dostudování těchto přibližně 900 lidí na jiné vysoké škole. "Ale je možné, že ještě prodloužena bude. Škola o to určitě požádá a my to znovu posoudíme," řekla Dvořáková.

Tristní kvalita diplomových prací

Posouzení praxí a kvality diplomových prací podle ní ukázalo, jak velký to představuje na této škole problém. Hodnotící skupina složená ze zástupců pedagogických fakult veřejných VŠ a příslušné pracovní skupiny Akreditační komise se zaměřovala na to, nakolik praxe odpovídají oboru a zda se uskutečnily na vhodném pracovišti. U kvalifikačních prací hodnotila jejich zaměření a odpovídající odbornost vedoucího práce.

Všechny podmínky, které odpovídají minimálním požadavkům uplatňovaným na jiných vysokých školách, splnilo jen 52 studentů neučitelsky a sedm studentů učitelsky zaměřeného oboru speciální pedagogika. "Ty výsledky jsou velmi tristní. Ukazuje to, jak hluboké jsou tam problémy. Chceme, aby studium mělo odpovídající kvalitu," řekla Dvořáková.

Ministerstvo školství se situací na škole zabývá a pro případ, že by obor na škole skončil, navrhlo, aby se škola finančně podílela na dostudování stávajících studentů na dalších vysokých školách.

Škola má více problémů

UJAK vznikla v roce 2001 jako Vysoká škola Jana Amose Komenského. Nyní je největší soukromou vysokou školou v ČR. Stabilně na ní studuje 10 000 studentů. Má sídlo v Praze, ale celorepublikovou působnost díky síti oficiálních regionálních center.

Škole hrozí, že by mohla skončit jako celek. Akreditační komise zpracovává podnět k zahájení řízení o případném odejmutí souhlasu k činnosti.

Reklama

Související články

Výběr článků