Hlavní obsah

Soukromé školy povolujeme, splní-li kritéria, brání se ministerstvo

2. 3. 2018, 14:48 – Praha

Ministerstvo školství údajně opět hojně odmítá žádosti neveřejných škol o zapsání do rejstříku. V tiskové zprávě to uvedla vzdělávací společnost EDUin. Rovněž vyzvala resort, aby to vysvětlil. Opakuje se situace z loňského roku, kdy se objevily informace, že úřad nechce povolovat další soukromé školy. Tehdejší vedení ministerstva to popřelo, stejně tak to současné. Pokud soukromá škola splní kritéria, povolíme ji, tvrdí MŠMT.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Ministr školství Robert Plaga

Článek

O zápis do školského rejstříku požádalo podle EDUin loni na podzim 51 iniciativ, které usilují o zřízení neveřejné školy k letošnímu 1. září. Ministerstvo je ale v minulém týdnu upozornilo, že jejich žádost o zařazení do rejstříku zřejmě odmítne, uvedli zástupci společnosti.

„U většiny žádajících škol není pro odmítnutí reálný důvod. Tvrzení o dostatečné kapacitě veřejných škol je jen zastírací manévr,“ domnívá se odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek. Doplnil, že vyřízení žádosti navíc v současnosti obvykle trvá déle než zákonem předepsaných 90 dní.

Možná nespokojenost rodičů

Po splnění zákonných požadavků by podle Feřtka měla být škola do sítě zařazena bez ohledu na vytíženost okolních veřejných škol. Tvrzení o jejich dostatečné kapacitě, kterou již v minulosti ministerstvo zdůrazňovalo, není údajně v některých případech ani pravdivé.

Hrozí, že mnozí rodiče, kteří s otevřením takové školy počítali, budou muset hledat náhradu a posílat děti do škol, s jejichž úrovní nejsou spokojeni, uvedli zástupci organizace EDUin.

Zpřísnění kritérií

Informace o tom, že se ministerstvo zdráhá povolovat nové soukromé školy, se objevily již před rokem v zimě. Tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) to popírala. Úřad pak vyhověl 21 ze 48 žádostí o založení nových neveřejných škol, zatímco v předchozím školním roce uspělo 42 z 53 žádostí o zápis do rejstříku. Resort to odůvodnil i zpřísněním kritérií. [celá zpráva]

Ministerstvo neveřejným školám každoročně posílá asi 6,5 miliardy korun, z toho 1,5 miliardy patří církevním. Současný ministr v demisi Robert Plaga (ANO) při svém nástupu do úřadu řekl, že se nebrání možné debatě o způsobu jejich financování, který premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) kritizoval – a jeho pak kritizovali odborníci s tím, že i jiné země dotují neveřejné školy. [celá zpráva]

Kvůli snahám ministerstva bránit ve vzniku některým soukromým školám, které neodpovídají jeho dlouhodobému záměru vzdělávání, se loni v listopadu několik senátorů obrátilo na Ústavní soud. Na prvním místě by podle nich mělo být právo dětí na vzdělání a právo rodičů určovat způsob vzdělávání jejich dětí. [celá zpráva]

MŠMT: Na zápis nové školy do rejstříku není automatický nárok

„Ministerstvo školství povoluje vznik nových škol, musejí ale splnit všechny náležitosti. Stejné podmínky musí přitom splnit jak veřejné, tak církevní nebo soukromé školy,“ reaguje na současnou kritiku úřad.

Pokud se vznikající škola rozhodne, že chce být zapsána v rejstříku, vyplývají z toho jak určité povinnosti, tak i výhody ve formě finančních dotací, které dosahují až stoprocentního pokrytí. V minulém roce byly dle resortu poskytnuty dotace 857 soukromým školám ve výši 5,1 miliardy. „Na zápis nové školy do rejstříku škol a školských zařízení není automatický nárok,“ zdůraznilo MŠMT.

„O zápisu nové školy do rejstříku škol a školských zařízení se vede standardní správní řízení. Postup při schvalování zápisu škol je bez ohledu na zřizovatele ve všech případech stejný a řídí se školským zákonem,“ vysvětlil náměstek ministra pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

Zápis nové školy musí být podle jeho slov ve shodě s takzvaným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i příslušného kraje. „V žádném případě není vázaný na vedení ministerstva,“ upozornil Pícl. Dané závazné dokumenty prý nelze měnit dle aktuálních potřeb.

Jak ministerstvo informuje, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015–2020 v oblasti základního vzdělávání podporuje navyšování kapacit ZŠ tak, aby každý žák plnící povinnou školní docházku měl zajištěno místo ve spádové základní škole. V Dlouhodobých záměrech krajů je doporučováno zachování stávající kapacit škol a vznik nové ZŠ jen výjimečně – na základě prokázané potřeby a s ohledem na aktuální podmínky v dané lokalitě.

„V oblasti středního vzdělávání se vzhledem k dostačující nabídce širokého spektra oborů povoluje zápis nové střední školy nebo zvyšování jejich kapacit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. To jsou například obory vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření,“ dodalo MŠMT.

Aktuální údaje
Pro školní rok 2018/2019 je podáno 49 žádostí o zápis nové soukromé základní školy, dosud bylo zapsáno 11 soukromých základních škol, 6 žádostí bylo zamítnuto. Dále byly podány 4 žádosti o zápis církevní základní školy, dosud byla 1 zapsána. Současně bylo podáno 7 žádostí o zápis nové soukromé střední školy, dosud byla 1 zapsána a 2 byly zamítnuty. Dále evidujeme 2 žádosti o zápis nové církevní střední školy. V uvedených případech se jedná o předběžná čísla, včetně nepravomocných rozhodnutí. Správní řízení ve všech případech zatím probíhají.
Zdroj: ministerstvo školství

Celkem byla loni v ČR asi tisícovka neveřejných školek a škol, včetně vyšších odborných, jde zpravidla o malé instituce. Navštěvovalo je zhruba 98 800 dětí, což bylo asi šest procent všech školáků.

Veřejných základních škol jsou zhruba čtyři tisíce a chodí na ně 98 procent žáků. Celkově loni ministerstvo registrovalo 9655 veřejných škol v různých stupních vzdělávání.

Reklama

Související články

Výběr článků