Hlavní obsah

Poradna: Povinnost zaměstnavatele proplatit celou dobu návštěvy lékaře

18. 7. 2017, 9:08

Každý čas od času potřebuje na vyšetření k lékaři, ale ne vždy se podaří naplánovat si jeho návštěvu tak, aby nezasahovala do pracovní doby. Na některá odborná vyšetření jsou často dlouhé čekací lhůty a pak nezbývá, než navštívit lékaře v přidělený termín. Je ale zaměstnavatel povinen proplácet zaměstnancům celou dobu strávenou u lékaře v pracovní době?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Příští měsíc mě čeká ambulantní chirurgický zákrok ve městě, kam denně dojíždím do práce. Zákrok si vyžádá zhruba dvě hodiny a v tuto dobu tak nebudu moci být v práci. Mám v tomto případě nárok na náhradu mzdy nebo si musím vzít dovolenou či požádat o neplacené volno? Je zaměstnavatel oprávněn požadovat, abych si vzala dovolenou?

Vyšetření nebo ošetření

Návštěva lékaře je jednou z takzvaných jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance.

Obecně jde o situace, kdy zaměstnanec nemůže pro zaměstnavatele konat práci v pracovní době, přičemž zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance na pracovišti omluvit, poskytnout mu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy se poskytuje ve výši průměrného výdělku zaměstnance.

Zaměstnanec má ale povinnost plánovat si návštěvu lékaře tak, aby nezasahovala do jeho pracovní doby. Až v případě, že nelze jinak, než navštívit lékaře v pracovní době, vzniká zaměstnanci zároveň povinnost každé takové předem naplánované vyšetření či ošetření u lékaře oznámit zaměstnavateli s dostatečným předstihem – tedy neprodleně, jak se o něm sám dozví.

Nezbytně dlouhá doba

Pracovní volno s náhradou mzdy či platu se poskytne na tzv. nezbytně dlouhou dobu. Do tohoto časového intervalu tedy spadá kromě samotného lékařského úkonu také například cesta k lékaři a zpět nebo čas strávený v čekárně a další jiné přímo související úkony.

Pro vyplacení náhrady mzdy či platu za celou nezbytně dlouhou dobu (tedy včetně cesty tam a zpět) je ovšem nutné, aby zaměstnanec navštívil co možná nejbližší zdravotnické zařízení, které dané služby poskytuje (a které má smluvní vztah s pojišťovnou, u které je zaměstnanec přihlášen).

V opačném případě zaměstnavatel hradí náhradu mzdy či platu pouze za čas, který odpovídá době, kterou by zaměstnanec strávil návštěvou nejbližšího zdravotnického zařízení.

Shrnutí vašeho případu

Ve vztahu k vašemu případu lze uzavřít, že máte nárok na pracovní volno za celou tzv. nezbytně dlouhou dobu. Zaměstnavatel má tedy povinnost vás nejen po celou tuto dobu omluvit z práce, ale rovněž vám poskytnout náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku po celou dobu, kterou u lékaře strávíte, tedy dvě hodiny plánovaného trvajícího zákroku.

Rovněž po dobu, kterou strávíte cestou do zdravotnického zařízení a zpět, pokud bude dodržena podmínka, že jde o vhodné zdravotnické zařízení vašemu bydlišti či pracovišti nejbližší.

V případě, že zaměstnavateli nahlásíte návštěvu lékaře s předstihem a tuto návštěvu nelze učinit jinak než v pracovní době, pak po vás zaměstnavatel nemůže požadovat, abyste si v tento den bral dovolenou.

Odpovídali Gabriela Píková a Daniel Oborák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Práce na více strojích

11. 7. 2017, 8:22

Pracovní síly je na trhu práce nedostatek a zaměstnavatelé často hledají způsob, jak flexibilně zajistit svůj provoz i za této situace. Často tak dochází...

Výběr článků