Hlavní obsah

Divoké kočky na Moravě se kříží s domácími, ohrožuje je to

23. 6. 2022, 15:22

První důkazy ukazují, že populaci kočky divoké na moravsko-slovenském pomezí ohrožuje křížení s kočkou domácí. Tvrdí to ochránci přírody z Hnutí Duha a další odborníci, kteří se opírají o výsledky genetického výzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

Foto: Hnutí DUHA Šelmy

Kočka divoká – vodící samice s mláďaty

Článek

„Křížení s kočkou domácí je jeden z faktorů, který významně ohrožuje evropské populace vzácné kočky divoké. Míra hybridizace se mezi různými oblastmi Evropy liší. Díky společnému přeshraničnímu projektu jsou dnes k dispozici první důkazy o tom, že ke křížení dochází i v karpatské populaci na moravsko-slovenském pomezí,“ shrnul zoolog Martin Duľa z Hnutí DUHA Šelmy a Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Vědci po sto letech potvrdili výskyt kočky divoké na Dobříšsku

Duľa koordinuje monitoring kočky divoké v Javorníkách, kde zatím kříženci zachyceni nebyli.

Proč je to problém?

Křížení kočky divoké s domácími kočkami je každopádně podle odborníků problém.

„Ztráta genetické čistoty kvůli křížení s kočkou domácí může způsobit ztrátu některých lokálních adaptací nebo zvýšit přítomnost škodlivých mutací, které se ve vyšší míře vyskytují u přešlechtěných domácích koček,“ vysvětlila zooložka Jarmila Krojerová z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, která se dlouhodobě věnuje genetickým analýzám u kočky divoké a rysa ostrovida.

Foto: Zoo Bojnice & Hnutí DUHA Olomouc

Dva odlišní jedinci kočky divoké

„Naše výsledky ukazují, že výskyt hybridů je alespoň v některých oblastech Slovenska vyšší než například v Německu,“ pokračovala.

Ve Skotsku geneticky čistá populace kočky divoké už není

Nejvyšší výskyt hybridních jedinců byl vykázán v oblasti Strážovských vrchů, které leží naproti Bílým Karpatům přes údolí řeky Váh. Vědci zde zaznamenali čtyři hybridy, jež tvoří 15 procent z celkové populace zdokumentované v oblasti.

V Německu přitom rozsáhlý monitoring odhalil, že podíl hybridních jedinců činí maximálně 3,5 procenta.

Hmyz vymírá. Čínskou cestu „lidských opylovačů“ Evropa nechce, má jiný návrh

Z evropských zemí je nejhorší situace ve Skotsku, kde daný problém způsobil zánik geneticky čisté populace kočky divoké a skotské lesy nyní obývají vesměs kříženci. O záchranu druhu se tam snaží pomocí reintrodukce z chovů v zoologických zahradách.

Kočka divoká vs. kočka domácí

V Česku se kočka divoká vyskytuje v jihozápadních Čechách, kam se šíří z Německa, a právě na moravsko-slovenském pomezí, kam se karpatská populace rozšiřuje ze Slovenska. Jde o skrytě žijící druh, který může snadno unikat pozornosti, a to i v důsledku záměny s domácími mazlíčky.

„Rozlišování koček divokých a koček domácích na základě vzhledu může být problematické, obzvláště pro laickou veřejnost. Výskyt hybridů toto rozlišování významně komplikuje i odborníkům,“ upozornil Duľa.

Obří kočku si pletou se psem, je to přitom stále kotě

„Jistotu při určení míry hybridizace nám poskytuje až správně provedená analýza DNA. Zatím byli hybridní jedinci zachyceni jen v karpatské populaci, nikoli v populaci v jihozápadních Čechách. Tam je ale monitoring zatím mnohem méně intenzivní,“ poznamenala Krojerová.

Ke křížení dochází většinou v oblastech, kde je divokých koček méně a zároveň se v lesním prostředí vyskytují zdivočelé nebo toulající se kočky domácí. V Bílých Karpatech (na slovenské straně) dokonce fotopast zachytila hybridního samce při páření se samicí kočky divoké.

Podle Branislava Táma ze slovenské Národní zoologické zahrady Bojnice, která na projektu spolupracuje s Ústavem biologie obratlovců AV a Hnutím Duha, tým pro výzkum využívá kombinace monitoringu, chlupových pastí, fotopastí a analýzy DNA.

„Páření dokazuje, že se hybridní jedinci dále zapojují do reprodukce, čímž šíří cizorodé geny do dalších generací,“ doplnil Pavel Dekař z Hnutí DUHA Šelmy, který se monitoringu kočky divoké v Bílých Karpatech věnuje již několik let.

Kočka domácí pochází z příbuzného druhu – kočky plavé, která se vyskytuje v severní Africe a na Blízkém východě. Dnes je považována za samostatný druh. Do kontaktu s evropskou kočkou divokou se dostala zhruba před 2000 lety, kdy ji do Evropy přivezli starověcí Římané. Oba druhy se mohou bez problémů vzájemně křížit a mít plodné potomstvo.

Do projektu se může zapojit veřejnost

Příslušný projekt Hledáme kočku, pozor, divokou!, o kterém jsme informovali i dříve, má skončit letos, vědci však chtějí v monitoringu pokračovat.

Dříve ohrožené asijské divoké kočky v Číně už několikrát spatřili. V ČR hledají tu „naši“

Do mapování druhu se podle nich může zapojit i veřejnost. Lidé, kteří uvidí živou či uhynulou kočku se znaky kočky divoké, to mohou sdělit na webu či přes e-mail stopy@selmy.cz.

Výběr článků