Hlavní obsah

Vojenské dějiny Přerovska od kolapsu Velké Moravy do závěru třicetileté války

8. 2. 2018, 15:10
Novinky, Romana Nitková

V úterý 13. února se v přerovském muzeu uskuteční další odborná přednáška, doprovázející výstavu Středověké a raně novověké zbraně Přerovska.

Foto: Lucie Mazáčová

Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

Článek

Na nové přednášce seznámí archeolog přerovského muzea Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. zájemce s vojenskými konflikty odehrávajícími se v regionu Přerovska a střední Moravy v průběhu sedmi století od 10. do poloviny 17. století. 

Strategická poloha na spojnici důležitých dálkových obchodních tras vedoucích krajinou Moravské brány skýtala nejen své výhody, ale zároveň představovala potenciální hrozbu v dobách válek, kdy tímto územím procházely s železnou pravidelností vojska různých národů.

Většina válečných konfliktů ve větší či menší míře dramaticky zasáhla do života tisíců obyvatel měst a vesnic. Některé události jsou zaznamenány v písemných pramenech, o některých pro změnu vypovídají archeologické nálezy zbraní uložené ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově.

Reprezentativní výběr militarií je také možné shlédnout do 31. března na výstavě Středověké a raně novověké zbraně na přerovském zámku.

Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p.o. s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.

Další informace:

Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407

e-mail: schenk@prerovmuzeum.cz

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166

e-mail: zakovsky@arub.cz

Reklama

Výběr článků