Hlavní obsah

V jeskyni Kůlna byla odhalena pamětní deska Karlu Valochovi

16. 6. 2020, 13:15
Novinky, Jaroslav Štěpaník

Doc. PhDr. Karel Valoch, Dr.Sc. (15. 4. 1920 - 16. 2. 2013), byl významným badatelem o středoevropském paleolitu. U příležitosti 100. výročí narození svého dlouholetého zaměstnance iniciovalo Moravské zemské muzeum instalaci pamětní desky. Slavnostní odhalení se konalo 11. června.

Foto: MZM

Článek

Karel Valoch se od mládí aktivně zajímal o nálezy z nejstarších dějin lidstva. V roce 1936 však absolvoval obchodní školu a pracoval pak jako úředník. Významné pro něj bylo osobní seznámení s profesorem Karlem Absolonem, za jehož žáka se pak považoval.

V roce 1952 začal pracovat jako archeolog v Moravském zemském muzeu, v dnešním pavilonu Anthropos. Když odešel do důchodu, dál každodenně docházel za svou prací do muzea, které mu bylo druhým domovem.

V letech 1956–1959 vystudoval při zaměstnání obor archeologie na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Vědecký růst završilo jmenování docentem pravěké archeologie na této fakultě (1993). Jeho odborné články byly publikovány ve světových časopisech.

Z několika set publikací je asi nejdůležitější monografie o Moravském magdalénienu (1960), o jeskyni Kůlna (1988) a celkové přehledy našeho paleolitu v Pravěkých dějinách Moravy (1993) a v knize z řady Préhistoire d’Europe z roku 1996.

K významným terénním výzkumům Karla Valocha patří archeologický výzkum jeskyně Kůlny u Sloupu, záchranný výzkum v Brně-Bohunicích, Vedrovicích či na Stránské skále v Brně, kde získal doklady o nejstarším osídlení našich zemí v době před asi 600 000 lety a předložil jeden z nejstarších dokladů o užívání ohně v Evropě. Je autorem originální archeologické expozice instalované v jeskyni Kůlna, podílel se také na obnově Pavilonu Anthropos. V roce 2009 uspořádal mimořádnou výstavu Nejstarší umění střední Moravy.

„Mezi jeho důležité výzkumy patří nálezy z Vedrovic či odkryv našeho dosud největšího mezolitického sídliště ve Smolíně u Pohořelic. Přední místo však zaujímá jeho výzkum jeskyně Kůlny, spojený s objevením kostí neandrtálců. Tento výzkum zásadně přispěl k poznání středního paleolitu,” zdůraznila doc. Zdenka Nerudová z MZM. Archeologickými výzkumy v terénu se Karel Valoch zasloužil o zásadní a zcela nové poznatky o osídlení Moravy (jeskyně Kůlna, Stránská skála, Bohunice).

Jeho výzkum při stavbě panelárny v Bohunicích umožnil vymezit další paleolitickou kulturu, jejíž název "bohunicien" roznesl jméno této brněnské čtvrti do celého světa.

Karel Valoch obdržel v roce 2011 Cenu města Brna a Cenu Jihomoravského kraje za práci v oblasti historické vědy (archeologie). Na Ústředním hřbitově města Brna se nachází jeho čestný hrob. V paměti spolupracovníků a těch, kteří měli možnost poznat se s ním, zůstává inspirací i příkladem odbornou erudicí a pracovním nasazením, ale i svými osobnostními vlastnostmi.

Pamětní deska umístěná v jeskyni Kůlna je dílem MgA. Ireny Armutidis. Dík náleží vedení Správy jeskyní Moravského krasu za povolení k umístění desky a pomoc při organizaci a realizaci celé akce.

Reklama

Související témata:

Výběr článků