Hlavní obsah

Šlechtična není jen dáma v překrásných šatech, za názvem se skrývá i velký kolos

8. 9. 2015, 13:10
Novinky, Monika Čapková

V sobotu a v neděli 5. a 6. září si mohli všichni plně užít parních a motorových lokomotiv, které se proháněly sem a tam ve směru Turnov - Neratovice - Kralupy nad Vltavou. Slavilo se 150 let od založení této železniční trati.

Foto: Saša Zezulová

Starosta města s doprovodem přijel na slavnost v kočáře.

Článek

Mnohá města připravila k této významné události doprovodný program. Největší, dvoudenní program byl připraven v Turnově, ale i ostatní obce se nenechaly zahanbit. V Bakově nad Jizerou za krásného počasí začínajícího podzimu se uskutečnila v sobotu dopoledne dvouhodinová oslava hojně navštívená místními i přespolními občany.

Prvním bodem byl příjezd starosty města Radima Šimáně v dobovém kostýmu s doprovodem, v nádherném kočáře taženém koněm. Ujal se úvodního proslovu a přivítal všechny přítomné. Následovalo několik písniček od kapely Průvan a byl tu první vlak. Jednalo se o tzv. Šlechtičnu. Ta stanicí projížděla na trase do Turnova.

Všichni však čekali na protokolární vlak, který ve stanici Bakov město postál 20 minut a měl namířeno až do Neratovic. Před jeho příjezdem zatančily 4 kolony Českou besedu (dvě byly dětské souboru Kominíček, jedna v dobových kostýmech souboru Furiant a jednu tvořili krojovaní s názvem Pozdní sběr). Následovalo odhalení pamětní desky starostou města, kdy odborné slovo pronesl pan Záleský.

Poté už se schylovalo k příjezdu lokomotivy zvané Kafemlejnek. Se strojvedoucím si při příjezdu podal ruku pan starosta a následovala prohlídka vlaku. Nabízelo se studené pivo a teplé párky, které sice rychle chladly, ale dobovou atmosféru přiblížily náležitě. Stejně jako mnoho dalších nadšenců v dobových kostýmech. Odjezd vlaku byl na panu výpravčím, který si přinesl i „trumpetku“ z filmu Přednosta stanice.

Vlak se nakonec v Bakově zdržel 25 minut a stal se velkou událostí, na kterou se bude ve městě jistě dlouho vzpomínat. Pára valící se po bocích kolejnic, padající do polí a luk, hudba, krásné kostýmy a fotografie připomínající tento slavnostní den se neodmyslitelně vklíní do paměti všech, kteří se o tuto akci zasloužili. Všem proto patří veliké poděkování.

Někteří neměli však železnice a dobové atmosféry dost a tak se vypravili v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne na spanilé jízdy parními vlaky do Turnova. Zde navštívili hlavně depo, kde byly vystaveny další historické lokomotivy, jako například tzv. Kyklop, Bardotka a Brejlovec. Na točně bylo možné shlédnout otáčení parních lokomotiv. Kdo chtěl, mohl si šlápnout do pedálů drezíny a nebo obdivovat modelovou železnici a historickou kancelář výpravčího. Dobové byly i automobily, které zde byly též vystaveny.

Poslední parní vlak odjížděl z Turnova směrem do Mladé Boleslavi v neděli 6. září v 18 hodin.

Reklama

Související témata:

Výběr článků