Hlavní obsah

Příprava projektu ArchaeoMontan 2018 v Krupce úspěšně pokračuje

4. 9. 2015, 13:36
Novinky, Rostislav Kadlec

Příprava přeshraničního česko-německého projektu ArchaeoMontan 2018, kterého je město Krupka partnerem, má za sebou další důležitou fázi. Po několikaměsíčním úsilí byla na konci srpna kompetentním orgánům na české i německé straně v pořádku předána kompletní projektová dokumentace.

Foto: Rostislav Kadlec

Husitská ulice v Krupce

Článek

ArchaeoMontan 2018 mapuje historii krušnohorského dobývání nerostů na obou stranách státní hranice.

„Je to velmi dobrá zpráva nejen pro všechny příznivce montánní archeologie a středověkého hornictví v Krušných horách, ale také pro všechny obyvatele Krupky. Projektová žádost totiž počítá s tím, že v krupské Husitské ulici na místě budovy č. p. 82, která je dnes spíše zbořeništěm, vznikne nové turistické, společenské, konferenční a informační centrum. Stavební projekt počítá s tím, že dosud zachovalé gotické sklepy a čelní zeď objektu budou opraveny a včleněny do stavby informačního centra,” uvedl k projektu člen městského zastupitelstva v Krupce Rostislav Kadlec.

Další částí projektu ArchaeoMontan 2018 na území Krupky je pak vybudování přeshraniční naučné hornické stezky „Po stopách horníků“, která vznikne v lesním terénu mezi Krupkou a Komáří vížkou a následně bude napojena na německou stezku na saské straně hranice.

„Stezka bude mít velký a malý okruh a zájemci si tak budou moci zvolit mezi náročnější a snadnější variantou. Příjemnou zprávou pro všechny rodiny s dětmi je skutečnost, že stezka bude vybavena informačními interaktivními tabulemi, na kterých se děti i dospělí dozvědí vždy něco zajímavého o Krupce a jejím okolí, místní historii, dobývání nerostného bohatství na území Krupky a celých Krušných hor,” dodal Rostislav Kadlec.

Cedule však nezapomenou ani na místní flóru a faunu. U kaple sv. Wolfganga je pak plánována výstavba dřevěného přístřešku, kde si příznivci turistiky budou moci odpočinout a nabrat nové síly.

Projekt ArchaeoMontan 2018 počítá také s dalšími činnostmi, které však budou mít v kompetenci ostatní projektoví partneři. Především jde o výzkumné archeologické činnosti v terénu, ošetření a konzervování nalezených artefaktů, archivaci a zpracování příslušných dokumentací. Samozřejmou součástí je také následné seznámení odborné i široké veřejnosti s výsledky celého projektu prostřednictvím odborných konferencí a výstav.

Celý projektový realizační tým očekává, že rozhodnutí o projektové žádosti by mělo padnout na začátku prosince letošního roku. Věříme, že výsledek hodnotícího procesu pro přidělení finančních prostředků na realizaci projektu ArchaeoMontan 2018 bude pozitivní, a to v plném rozsahu.

Pokud bude žádost schválena tak, jak je podána, počítáme s tím, že stavba informačního centra začne na jaře příštího roku v dubnu 2016. Dokončení stavby je plánováno na podzim roku 2017 s tím, že veřejnost může počítat se slavnostním otevřením a zprovozněním informačního centra na přelomu listopadu a prosince téhož roku. Realizace naučné stezky „Po stopách horníků“, která je nedílnou součástí celého projektu, je pak plánována v jarních a letních měsících roku 2017.

Reklama

Související témata:

Výběr článků