Hlavní obsah

Obnovené setkání přírodovědců upozornilo na neznámý kout Kraslicka

12. 9. 2015, 9:19
Novinky, Pavel Reichard

Znovuzrozená tradice přírodovědných seminářů, pořádaných odborem životního prostředí MěÚ Kraslice měla nečekaný ohlas. Na šest desítek znalců přírody z řad odborníků i veřejnosti se 8. září zúčastnilo nejen dopoledních přednášek, ale vydalo se i na exkurzi podél toku potoka Skřiváně.

Foto: Pavel Reichard

Potok Skřiváň nabízí krásné scenérie, přestože člověk svou činností ohrožuje jeho existenci.

Článek

Právě tomuto vodnímu toku byl letošní, již devátý ročník semináře věnován. „Potok Skřiváň je zajímavý tím, že je z něho uměle převáděna voda do jiného toku, jehož vodu potom využívá místní těžařská společnost,“ vysvětlil hlavní organizátor semináře Jiří Hejkal.

„V horní části je proto v potoce vody dostatek, pod převáděcí stanicí je však tok téměř bez vody. Nebo jako v letošním suchém roce je koryto zcela vyschlé. Voda se do Skřiváně vrací až dalšími přítoky z místních malých rašelinišť. Bohužel se legislativně s tímto stavem nedá v současnosti nic dělat,“ řekl.

Příroda podél toku Skřiváně to však nevzdává a přesvědčili se o tom i odborníci, kteří zdejší krajinu dobře znají. „Pro mě bylo překvapením, že se v povodí Skřiváně nachází malé, ale velmi zachovalé vrchoviště, o němž jsem dosud nevěděl,“ přiznal Hejkal. „Právě kvůli zachování těchto unikátních biotopů je nutné zabývat se ochranou samotného toku Skřiváně,“ vysvětlil.

Devítikilometrová procházka podél potoka pak účastníkům umožnila poznat krásy přírody v poněkud zapomenutém koutě Kraslicka. Díky zastávkám a výkladu zúčastněných odborníků se mohli seznámit například s larvami vzácných vážek, přeměřit kmeny mimořádně vzrostlých stromů, kterých je právě v této lokalitě neobvykle mnoho, nebo se seznámit s pohnutou historií nejmladší šlechtické památky Karlovarského kraje, dnes chátrajícího loveckého zámku Favorit.

Tady si všichni uvědomili, jak úzce souvisí ochrana přírody se snahou zachovat kulturní dědictví. A tím je kraslický seminář jedinečný - nezaměřuje se výhradně na přírodu, ale jeho účastníci se dozvědí také o historii a kulturním odkazu zkoumané krajiny. 

Reklama

Výběr článků