Hlavní obsah

Na hrad Svojanov opět míří stovky výletníků

29. 5. 2020, 10:02
Novinky, Květa Korbářová

Někdejší královské sídlo po několikatýdenní odstávce znovu otevřelo brány pro veřejnost. Stovky lidí se kochají hradním areálem s rozkvetlými zahradami, vyhlídkovými altány a výstupem na věž, ale také prohlídkami interiérů a sklepení oblíbené památky. Musejí však dodržovat daná pravidla.

Foto: Květa Korbářová

Hrad Svojanov je v plném provozu. Návštěvníci mohou nejen do zahrad, ale také na prohlídky do empírového paláce či tajemných sklepení.

Článek

V nabídce svojanovského hradu jsou oba prohlídkové okruhy, tedy jak empírový palác, který připomíná život na hradě v 2. polovině 19. století, tak i tajemná gotická sklepení, opředená legendami a pověstmi.

„Prohlídky jsou omezené, aby splňovaly nařízení ministerstva zdravotnictví. Kapacita je snížená na 15 osob,“ informoval kastelán hradu Miloš Dempír. Návštěvníci by měli být trpěliví a také držet se všech bezpečnostních pokynů, se kterými se na hradě setkávají.

„Turisté musejí dodržovat dvoumetrové odstupy mezi sebou, s výjimkou osob blízkých, a to jak při prohlídkách, tak i ve venkovním areálu,“ upozornil kastelán. Návštěvníci nesmí doma zapomenout ani roušky, či jinou ochranu úst a nosu, protože bez nich by se do interiérů hradu, ani do sklepení nedostali, i kdyby měli koupenou vstupenku. Podle Miloše Dempíra v případě, že by si návštěvníci při vstupu do hradu nechránili dýchací cesty, nemohli by se do vnitřních prostor podívat. Nedodržením daných pokynů pozbydou i nárok na vrácení vstupného.

Pracovníci hradu dodržování bezpečnostních nařízení kontrolují. Aby se lidé neshlukovali ve větších skupinách, zda si dezinfikují ruce a používají roušky, respirátory či jiné prostředky pro ochranu dýchacích cest. Velkou pozornost, jako doposud, věnují také dezinfekci frekventovaných prostor a ploch, na které lidé nejčastěji sahají, tedy zábradlí, klik apod.

Hradní novinky

Novinky letošní sezony hrad představil na začátku března. Všichni však neměli dostatek příležitostí se s nimi seznámit.

Od konce května lidé obdivují unikátní výmalbu haly, včetně stropu, v prvním patře hradního paláce, provedenou současnými malíři. Obdivu neunikají ani zrestaurované klasicistní stropní malby v jídelně a přípravně, ale také třeba historické hračky v dámské ložnici s dětským koutkem.

První příjemný dojem z návštěvy hradu však vzbuzuje i vydlážděné parkoviště, které výletníkům zajišťuje komfortní odstavení aut.

Od června se návštěvníci podívají také do galerie v předhradí, která vznikla rekonstrukcí bývalých koníren. „Konírnu zpřístupníme od června výstavou Dracula a ti druzí. Představuje tajemné bytosti nejen z historie našich zemí, které spojuje to, že lačnili po lidské krvi,“ odtajňuje kastelán. Výstavu doplní i oživlé obrazy, aby ti, kteří se rádi bojí, si to na Svojanově pořádně užili. Zpřístupněná bude rovněž i ta část koníren, kde našly důstojný azyl barokní sochy z poličského mariánského sloupu.

Hrad Svojanov má brány dokořán okaždý den, včetně pondělků, a to od 9 do 17 hodin. Pro turisty je k dispozici také hradní restaurace a penzion přímo v prostorách vstupní empírové budovy hradu.

Další informace na: www.svojanov.cz a www.facebook.com/svojanovcz/

Reklama

Související témata:

Výběr článků