Hlavní obsah

Místní akční skupiny přivedly do Jihočeského kraje miliardu z EU

18. 12. 2019, 9:49
Novinky, Petr Pokorný

Místní akční skupiny (MAS) sídlící na území Jihočeského kraje přivedly za poslední tři roky do regionu více než miliardu korun. Veškeré tyto prostředky, pocházející především z evropských dotačních zdrojů, směřují do podpory a rozvoje venkovských oblastí jižních Čech.

Foto: Petr Pokorný

Výroční zasedání jihočeského sdružení NS MAS ČR v Nových Hradech.

Článek

Zaznělo to minulý týden na výroční konferenci k 10. výročí vzniku Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Jihočeského kraje (KS NS MAS ČR JčK) v Nových Hradech z úst jeho předsedy Tomáše Nováka. V současné době zastupuje jihočeské sdružení celkem 16 členských MAS, které pokrývají zhruba 92 procent územní rozlohy Jihočeského kraje a 95 procent jihočeských obcí.

„Samotné dotace, které MAS alokovaly do svých území, už převýšily jednu miliardu korun. Stávající programovací období ovšem končí v roce 2023. Lze předpokládat, že výsledná částka tak překročí 1,3 miliardy korun,“ uvedl Novák.

„MAS se neomezují jen na Program rozvoje venkova (PRV). Jejich činnost zahrnuje v současnosti administraci výzev ve čtyřech operačních programech, realizaci desítek dalších projektů, podporu škol na svých územích a samozřejmě také úzkou spolupráci se subjekty z veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru. To vše činí z místních akčních skupin jednoho ze stěžejních aktérů podporujících rozvoj našeho venkova,“ poznamenal Novák.

Význam MAS pro rozvoj venkova je nezpochybnitelný. Principy LEADER vycházející ze systému hledání potřeb a řešení zdola nahoru zaručují, že takzvané Strategie CLLD, čili Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS, vycházejí ze skutečných potřeb a problémů konkrétních venkovských oblastí. MAS jsou také jediným nástrojem, jak dostat národní či evropské dotace k malým příjemcům i v těch nejmenších obcí kraje.

„Neméně důležitá je také maximální transparentnost celého systému financování. Je dobré si všimnout toho, že žádná MAS se dosud nikdy nestala součástí nějakého dotačního skandálu,“ zdůraznil Novák, který vedle krajského sdružení jihočeských MAS vede také Místní akční skupinu Třeboňsko.

Jedním z hlavních témat novohradského setkání byla, kromě hodnocení uplynulých let a aktuálního vývoje, především příprava nových strategií pro programovací období 2021 – 2027.

Spolupořadatelem výročního zasedání byla Celostátní síť pro venkov prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který v Nových Hradech zastupoval ředitel českobudějovického regionálního odboru SZIF Jiří Chmel. Mezi účastníky nechyběli zástupci jihočeských MAS, Jihočeského kraje, hostitelského města a dalších samospráv. Na jih Čech se vydal i poslanec a exministr zemědělství Marian Jurečka.

„Za deset let existence krajského sdružení MAS byl zrealizován bezpočet velice prospěšných projektů, jejichž společným cílem byl rozvoj jihočeského zemědělství, školství, kultury, podnikání, turistiky, životního prostředí a dalších důležitých oblastí. Projekty místních akčních skupin a jejich partnerů přinesly na území Jihočeského kraje stovky miliónů korun,“ ocenil činnost sdružení a jednotlivých MAS v regionu náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch, který podobně jako Jiří Chmel stál u zrodu prvních místních akčních skupin na jihu Čech.

Reklama

Výběr článků