Hlavní obsah

Městský obvod Plzeň 3 myslí na své občany slavící významná životní jubilea

22. 11. 2010, 14:30
Novinky, Alena Lochmannová

Významná životní jubilea jsou něčím, na co by se nemělo v žádném případě zapomínat. V tomto duchu přistupuje k životním jubileím svých občanů také Úřad městského obvodu Plzeň 3.

Foto: archiv UMO 3, poskytla Pavla Boháčová

Stoletým a starším jubilantům přeje osobně starosta obvodu Jiří Strobach.

Článek

Sbor pro občanské záležitosti, poradní orgán Rady Městského obvodu Plzeň 3, má na svém kontě již tisíce rozeslaných blahopřání a stovky rozdaných dárkových balíčků.

"Obyvatelé našeho obvodu ke svým sedmdesátinám, pětasemdesátinám a každým dalším narozeninám po pětasedmdesátce dostávají písemná blahopřání," uvádí starosta centrálního obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach. Takových jubilantů je v centrálním obvodu pro letošní rok evidováno tři tisíce sedm set dvacet šest.

Vedle písemných blahopřání obdrží obyvatelé centrálního obvodu ke svým osmdesátinám, pětaosmdesátinám, devadesátinám a každým dalším po  tomto kulatém jubileu následujícím narozeninám také dárkový balíček. Takových balíčků bylo v letošním roce rozdáno již na sedm set padesát tři.

Nejstarší obyvatelkou centrálního obvodu je paní Marie Sozanská. Ta letos na jaře oslavila krásných sto tři let. Sto let oslavily letos také paní Jandošová a paní Herinková. Stoletým a starším jubilantům přeje osobně starosta obvodu Jiří Strobach.

Vedle gratulací jubilantům organizuje obvod také obnovení manželského slibu pro manžele slavící zlatou či diamantovou svatbu. V letošním roce se konalo již sedm zlatých a tři diamantové svatby.

Reklama

Související témata:

Výběr článků