Hlavní obsah

Kazatelnu, jakou svět neviděl, máme ve Znojmě - a není to zdaleka vše

17. 6. 2014, 18:37
Novinky, Petr Hejna

Znojmo zdaleka není jen městem okurek a vinobraní, ale hotovou pokladnicí historických památek. Některé z nich jsou zapsány do seznamu kulturních památek ČR a jako celek je město památkovou rezervací.

Foto: Petr Hejna

pohled na město z hradeb

Článek

Přestože první písemné zmínky o městě byly rozporuplně dokládány k roku 1048 v listině, která byla padělaná, nezpochybnitelná historie tohoto jihomoravského města na Dyji je víc než bohatá a obecně známá nejen v oblasti českých a moravských luhů a hájů.

A ne každý přitom ví, že se dotýká přímo třeba i významných králů a císařů - konkrétně po bitvě na Moravském poli roku 1278 zahynuvší český král železný a zlatý, Přemysl Otakar II, zde byl po vypršení papežské klatby roku 1279 pohřben v minoritském klášteře (do Prahy nechal ostatky převézt Václav II. roku 1296). Roku 1437 pro změnu bylo ve Znojmě po tři dny vystaveno tělo syna Karla IV., krále a císaře Zikmunda Lucemburského, který tu 9. 12. toho roku zemřel, čím vymřel nadobro i rod Lucemburků.

Mezi nejznámější a nejstarší památky historií protkaného města bezesporu patří národní kulturní památka České republiky, kterou je románská rotunda sv. Kateřiny z 11. století a premonstrátský klášter v Louce, založený roku 1190. Statut památkové rezervace naplňuje spousta dalších stop věků, ať již známě znojemské podzemí, charakteristická radniční věž, Vlkova věž a Pražská brána, Althanský, Daunův a Ugartův palác, kostel sv. Michala, klášter dominikánů s kostelem sv. Kříže, městské hradby a další.

Právě z hradeb poblíž rotundy nelze přehlédnout jednu z dominant města, a to kostel svatého Mikuláše. Ten byl na místě románského kostela z 12. století byl pozvolna budován od roku 1338 až do druhé poloviny 15. století. Obraz z roku 1754 od Johanna Leopolda Deyssingera zdobí hlavní oltář, motivem rozměrného díla je sv. Mikuláš, patron kostela. Tento malíř je i autorem další tři oltářních obrazů s tématy sv. Rodina, Nanebevzetí Panny Marie a sv. Šebestián.

Zcela unikátní tvar má zdejší kazatelna z období vrcholného baroka (vyřezaná kolem roku 1760), pojatá ve tvaru zeměkoule, dílo Josefa Winterhaldera staršího. Ten je znám i z dalších prací třeba na Sv. Kopečku u Olomouce, Náměšti na Moravě, Třebíči, Brně, Olomouci nebo Uherském Brodě.

Znojmo žije i kulturně - od roku 2005 zde pod stálou patronací houslisty Pavla Šporcla probíhá Hudební festival Znojmo, charakteristický pravidelným zasvěcením jednomu z velikánů světové hudby, moderní dramaturgií i kultivovaně odlehčujícím humorem, spjatým s vinařskou lokalitou, jak napovídají názvy proběhlých ročníků: „Na Händela Bacha“; (ne)vinná degustace Mozarta; Ludwig wein Beethoven, In vino Vivaldi; Haydn, víno, Napoleon; Haendel, Purcell a číše vína s anglickou královnou nebo předposlední Il div(í)no Znoyemo a loňské Baroko, Král Slunce a J. B. Lully. 

Letošní ročník ve znamení francouzské hudby skladatele Jeana-Philippa Rameaua a Roku české hudby nabídne např. premiéru symfonie Morava od Vladimíra Franze. A i jazzu je město nakloněno, o čemž svědčí, že v tomto roce se uskuteční 7. ročník Znojmo Jazz Festu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků