Hlavní obsah

Den včasné diagnózy rakoviny hlavy a krku

21. 9. 2015, 11:21
Novinky, Táňa Pikartová

Letošní Týden osvěty hlavy a krku, který se uskuteční v celé Evropě i v České republice od 21. do 25. září, podpoří lékaři pražské Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice v Hradci Králové a U sv. Anny v Brně Dnem včasné diagnózy ve středu 23. září.

Článek

Screening v rámci Dne včasné diagnózy doporučují lékaři lidem, kteří měli alespoň jeden z příznaků trvající přes tři týdny. Jde o bolest jazyka, nehojící se vředy, bolest v krku, trvalý chrapot, problémy s polykáním, uzlík na krku, ucpaný nos na jedné straně nebo krvácení z nosu.

Rakovina hlavy a krku je šestým nejčastějším typem nádorového onemocnění.

Každým rokem je v Evropě karcinom hlavy a krku diagnostikován u 350 000 osob. V České republice je ročně přibližně 2000 nových případů. Smutným faktem je, že o tomto devastujícím onemocnění tři čtvrtiny lidí vůbec neví. Proto lékaři připomínají nezbytnost včasné diagnózy a následné léčby.

Novinkou letošního osvětového týdne je také iniciativa na sociálních sítích. Platforma na sociálních médiích, které se může zúčastnit každý, je označena jako Uniting Voices – Spojení hlasů. Je místem pro potřebnou diskuzi o rakovině hlavy a krku, lékařů i pacientů, stejně tak rodinných příslušníků, kteří prožívají nemoc se svým blízkým.

Cílem platformy je jednak zvýšení povědomí o tomto devastujícím onemocnění, jednak podpořit pacienty s karcinomem hlavy a krku ve vědomí, že ve svém boji s onemocněním nejsou sami.

„Pacient s karcinomem krku má dvojí možnost řešení. Buďto podstoupit ozáření, eventuálně v kombinaci s chemoterapií, nebo operační zákrok. Často je následkem trvalá ztráta hlasu s tracheotomií. Pacientům, kterým byl odstraněn hrtan, lze nabídnout tři varianty náhrady hlasu. První je nácvik jícnové řeči, druhou možností je trvale implantovaná hlasová protéza a poslední variantu představuje příruční přístroj elektrolarynx,“ vysvětluje MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D, z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Týden osvěty rakoviny hlavy a krku připomíná, že první léčba musí být zahájena do třiceti dnů od potvrzené patologické diagnózy a o léčbě by mělo být rozhodnuto v rámci multidisciplinárního týmu.

Osvětový den cílí také na včasnou diagnózu a doporučení pacientům, aby navštívili lékaře už během raných stádií nemoci. Typickými rizikovými faktory nádorů hlavy a krku je kouření a alkohol, zejména kombinace obou činitelů, častěji postihuje muže než ženy ve věku nad 40 let.

„Nádor se v některých případech může projevit až zvětšením uzlin na krku. Včasné odborné vyšetření hraje rozhodující roli pro další osud pacienta. Stejně jako u jiných nádorů je prognóza včas diagnostikovaných nádorů podstatně lepší, než u pokročilých případů,“ připomíná také prof. MUDr. Jan Klozar, CSc, z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní nemocnice v Motole.

Reklama

Související témata:

Výběr článků