Hlavní obsah

Dvanáctimetrová vzducholoď létala kolem chladicích věží chvaletické elektrárny. Měřila kvalitu ovzduší

27. 1. 2019, 17:37 – Chvaletice
Novinky, Kristýna Léblová, maj

Nad tepelnou elektrárnou ve Chvaleticích se vznášela dvanáctimetrová vzducholoď. Měřila znečištění vzduchu nad chladícími věžemi. Monitoring ovzduší prokázal nižší hladinu emisí, než je tomu například při topení uhlí v kamnech. Podívejte se na vzducholoď mezi věžemi nejen z ptačího pohledu.

Dvanáctimetrová vzducholoď létala kolem chladicích věží chvaletické elektrárny. Měřila kvalitu ovzdušíVideo: Novinky

 
Článek

Místní si tak mohou dle předběžných výsledků oddychnout, elektrárna čerstvý vzduch neohrožuje. Díky využití technologie rozptýlení spalin z chladících věží, se hodnoty naopak snižují. „Když si někdo v okolí zatopí uhlím v kamnech, kvůli malému komínu nedojde k významnému rozptýlení do ovzduší a zplodiny zůstávají v blízkém okolí,“ vysvětlil Novinkám generální ředitel elektrárny Václav Matys s tím, že výzkumný tým tyto informace potvrdil.

Foto: Laboratoř pro studium kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Novinky

Podle předběžných výsledků měření je v okolních ulicích obce u elektrárny horší vzduch než nad samotnými doutnajícími věžemi.

„Zatímco v tom nejhorším prostoru nad chladicími věžemi jsme naměřili maximálně 300 mikrogramů na kubický metr, v obcích, kde pár domů špatně zatopí, běžně měříme 700 - 2 000 μg/m3 přímo v ulicích,“ řekl Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jehož tým pomocí dálkově řízené vzducholodi provádí detailní monitoring ve vybraných průmyslových objektech po celé republice.

„Vysvětluji si to tím, že v chladicích věžích, do nichž jsou zavedeny spaliny, probíhá jakási sekundární vypírka, která podstatně snižuje dopad emisí na čistotu ovzduší. Část tuhých znečišťujících látek spadne zpět do chladicí vody, část se naváže na kapičky vodní páry a po vysušení dosáhne rozměrů větších než 10 mikrometrů. Podstatné je, že v obou případech již tyto částice nepředstavují zdravotní rizika.“

Foto: Novinky

zducholoď nad elektrárnou v Chvaleticích

„Z prvního měření víme, že emise se dostávají až do výšky 600 metrů a výš. To je velmi výhodné pro další rozptýlení těchto emisních složek do okolí. Zároveň je to důležité pro imisní situaci jak v okolí elektrárny, tak následně v širší aglomeraci v jejím okolí,“ pochvaluje si Matys.

Tato technologie vznikla už v 90. letech v Německu. „Do chladící věže jsou zaústěny kouřovody z vyčištěných spalin z odsíření, což je technologie, která umí velmi dobře spaliny vyčistit. Tyto spaliny jsou pomocí vlečky z chladících věží vynášeny do velmi vysoké výšky a jsou rozptýleny do širokého okolí,“ vysvětluje generální ředitel elektrárny Václav Matys.

Elektrárna masivně investuje do zlepšování životního prostředí. Probíhá zde třetí vlna ekologizace zdrojů. Od začátku 90. let snížila emise oxidu siřičitého o 97 %.

Reklama

Výběr článků