Hlavní obsah

Nevím, proč bych měl zabít svoji manželku, prohlásil Kramný

23. 9. 2015, 9:10 – Ostrava • Aktualizováno 23. 9. 2015, 16:43
Novinky, ok, hon, bad

Novinky.cz přinášejí on-line zpravodajství ze soudního stání s Petrem Kramným (37), který je obžalovaný z vraždy své manželky a dcery. Ve středu dopoledne vypovídala žena, která byla na dovolené v Egyptě ve stejné době jako Kramní. Nyní vypovídají znalci z oboru elektrotechniky.

Foto: Aleš Honus, Právo

Obžalovaný přichází do soudní síně

Článek

16:30 - Středeční jednání skončilo. Ve čtvrtek by měl vypovídat údajný milenec Moniky Kramné, který byl již dvakrát k soudu předvolán, ale ani jednou se nedostavil. Líčení začne v deset hodin.

16:20 - Znalec Kalivoda reaguje: „Naše zjištění jsou totožná, jen jsem říkal, že je nestandardní nebýt na místě. Jinak nemám výhrady ke zpracování posudku. Myslím, že jinak žádné rozpory mezi námi nejsou.“

16:06 - Znalec Sokanský: „To, že jsem tam nebyl, je - použil bych termín - irelevantní.“

15:58 - „Jestli tam svítily žárovky, znamená to, že impedance je v pořádku. Nebyly tam žádné připomínky, že by ta elektrika byla špatná. Já tam nemusím být, abych mohl tvrdit, že ta instalace tam byla v pořádku z hlediska úrazu elektrickým proudem. Člověk se chová jako spotřebič. Pokud se jedná o dvoupólový dotyk, stačí vědět, že ta instalace tam funguje, problém je u jednopólového dotyku. Tam je pravda, že kdybych tam byl, co teče do země, ale my jsme tam dosadili hodnotu, která se uvádí jako normativní,“ řekl Sokanský.

15:52 - Soudkyně vyzvala znalce Sokanského, aby se vyjádřil k tomu, co na adresu jeho znaleckého posudku vypověděl znalec Kalivoda. O přestávce novinářům na chodbě řekl, že výpověď Kalivody byla zmatečná. U soudu znalec uvádí: „Na svém posudku trvám. Vytýká mi, že jsem tam nebyl. Ale prosím vás, napětí je dané, vždyť tam lidé používali naše spotřebiče. Kramní tam měli žehličku a ta žehlička myslím fungovala, takže síť tam byla v pořádku.“

15:34 - Kramný: „Otázku na pana znalce nemám, ale chci se vyjádřit k tomu, že se tady řeší jednopólový a dvoupólový dotyk, ale já vůbec nevím, o co jde. Nikdy jsem nic podobného nepotřeboval, nikdy jsem nic takového nezjišťoval na internetu, tak nevím, proč bych měl zabít svoji manželku, nevím, proč... Já nevím, co už bych k tomu řekl.”

15:19 - Obhájkyně: „Lze vůbec určit, jaký systém by zanechal popáleninu o velikosti 7 krát 1 centimetr, která byla zjištěna u Moniky Kramné?“ Znalec: „Abych se přiznal, z toho spisu nebylo jasné, kde je výstup proudu. Ty znaky, které jsou zanechávány na pokožce, bývají stejné jak při vstupu, tak při výstupu. Musela by to být nějaká elektroda v délce jizvy příslušných rozměrů.“ Na přímý dotaz obhájkyně dodal, že o samotný drát by nemohlo jít.

15:07 - V literatuře je podle něj popsána řada případů, kdy zásah obnaženým vodičem nezanechal žádné následky na zdraví.

15:06 - „Stopy, které jsou v tomto případě označovány jako místa vstupu elektrického proudu do lidského organismu, nemusely vůbec zanechat následky,” říká znalec Kalivoda.

14:38 - Znalec Kalivoda na dotaz soudkyně popisuje, jakým způsobem by na místě prováděl měření. Na přímý dotaz soudkyně, zda by měření prováděl přes zemřelé osoby, říká, že ano. Znalec Sokanský občas nad slovy svého kolegy nesouhlasně kroutí hlavou.

14:28 - Soudkyně: „Můžete popsat, jak mohlo u dvou osob dojít k úmrtí elektrickým proudem tak, jak ho popsal Ústav soudního lékařství v Ostravě, bez zavinění další osoby?“

Znalec Kalivoda: „Já si spíše kladu otázku, zda došlo k zásahu elektrickým proudem.“ Soudkyně upozorňuje, že tuto příčinu úmrtí uvedli znalci, soudní lékaři a ptá se znovu, zda k úmrtí dvou osob po zásahu elektřinou by mohlo dojít bez cizího zásahu. „Určitě ne,“ říká znalec.

14:18 - Gilová upozorňuje: „To, co je relevantní nebo irelevantní pro potřeby trestního řízení, je otázka právnická, nikoliv znalecká.”

14:16 - Soudkyně: „Jaká tvrzení znalce tedy kromě toho rozporujete?“

Znalec: „Pokud jsme my znalci osloveni, vždycky bychom měli vycházet z relevantních důkazů. Tedy být na místě, prověřit patřičnou věc, například elektroinstalaci a podobně. Je důležité, abychom si tyto věci prověřili a na základě toho svůj závěr vyslovili. Nelze prostě, když mne někdo osloví, že má závadu na televizoru, posoudit to, aniž bych to viděl. To je proti zásadám znalecké činnosti. Proto můj závěr je, že nelze tyto závěry, jakkoliv jsou sofistikované, považovat za použitelné.”

14:13 - Soudkyně: „Můžete rozvést, proč nelze závěry pana Sokanského považovat za relevantní, když sám konstatujete, že zásah elektrickým proudem, jak ho popsal, je teoreticky proveditelný. Jediným důvodem, že nejsou relevantní, je to, že se neseznámil s prostředím?”

Kalivoda: „Ano.“

14:12 - Soudkyně Renata Gilová: „Pokud jsem dobře vyrozuměla, nezpochybňujete závěry pana profesora Sokanského, ale vytýkáte mu, že nebyl na místě, nezjišťoval napětí a podobně.“

Kalivoda: „Ano.“

14:11 - „Veškeré závěry profesora Sokanského považuji za irelevantní a pro potřeby jednání nepoužitelné,” uzavírá znalec Kalivoda své vystoupení.

14:05 - „Pro objektivní popsání stavu, za jakého mělo dojít k průrazu elektřiny do lidského těla, je nutná přítomnost na místě samém. Mohly by se tak objektivizovat veškeré jevy a procesy, které mohly mít za následek úmrtí... Nelze stavět tyto úvahy na základě několika nekvalitních snímků z místa,” pokračuje znalec

13:51 - „Aby znalec byl schopen posoudit stav elektrických rozvodů, musí být každopádně na místě samém. Provést základní měření, posoudit technický stav, přepěťovou ochranu a tak dále. Jakékoliv úvahy jsou bez toho z hlediska soudnictví nepřípustné," prohlásil Kalivoda.

13:41 - Znalec zdůrazňuje, že není v rozporu se svým kolegou.

13:35 - Soudkyně: „Pane znalče, zjistil jste nějaké rozporná tvrzení v posudku pana znalce a vašem posudku, nebo ne?“ Znalec: „Nezjistil, jen tvrdím, že závěry jsou jen hypotetické.“ Soudkyně upozorňuje, že i jeho závěry jsou jen hypotetické. „Nevíte, zda na místě byla šňůra o délce jeden metr, dva, nebo tři metry.“ Znalec navrhuje, že soudu může předložit šňůru, kterou má v příručním zavazadle. Soudkyně to odmítá s tím, že je to nadbytečné.

Znalec pokračuje odpovědí na další otázku, předestřenou obhajobou. „Zásah popisovaný znalcem, je možný, ale není podložený. Proto se s ním nemohu ztotožnit,“ říká Kalivoda.

13:33 - Položení vodičů na lidské tělo není podle znalce zcela jednoduchou záležitostí. „Pouze odstřižení koncovky například pro napájení spotřebiče a jiným odizolováním není pro provedení dostačující,“ říká. Zdůrazňuje také, že napájecí šňůra u spotřebičů bývá kolem jednoho metru. „V případě špatného kontaktního dotyku se zmenšuje riziko destruktivního působení na lidský organismus,“ říká znalec.

13:27 - „Veškeré závěry tohoto znaleckého posudku jsou pouze hypotetické úvahy,“ říká znalec s tím, že neodlučitelnou povinností znalce je získat co nejvíce informací z místa činu. „Pokud znalec tuto možnost neměl, veškerá jeho tvrzení jsou pro potřeby trestního řízení irelevantní,“ dodává znalec Kalivoda.

13:20 - První otázka se týkala způsobu zásahu elektrickým proudem. Znalec proto u soudu popisuje teorii, jakým způsobem a pod jakými podmínkami proudí elektřina lidským organismem. „V tomto případě musíme vždycky hledět na vnitřní odpor těla. Ten je zcela zásadní pro velikost průchodu proudu, který může člověku přivodit trvalé následky,“ říká.

Znalec rozvádí například vliv prostředí nebo mokré podlahy. Vliv má podle něj i to, zda je lidské tělo například ošetřeno kosmetickým krémem. „To, zda dojde k usmrcení osob, záleží na tom, jakým způsobem jsou podmínky naplněny,“ říká znalec.

Znalec Kalivoda říká, že závěry znaleckého posudku, které v červenci předložil jeho kolega Sokanský, jsou nedostatečně podloženy. „Jde pouze o hypotézy, které nejsou podloženy informacemi, jaké byly podmínky na místě události,“ řekl Kalivoda.

13:09 - Soudkyně: „Pane znalče, prosím, abyste vaše znalecké závěry rozvedl a vyložil.”

Znalec Kalivoda uvádí, že jeho úkolem bylo odpovědět na několik otázek, které mu položila obhajoba, a vyjádřit se k závěrům posudku, který u soudu přenesl jeho kolega Sokanský.

13:06 - Znalec Kalivoda vypracoval nový znalecký posudek, který soudu minulý týden předložila obhajoba.

13:05 - Hlavní líčení pokračuje výslechem znalce Jiřího Stanislava Kalivody. Jeho výslechu je přítomen i další znalec Karel Sokanský, který vypovídal již dříve. Oba jsou znalci v oblasti elektrotechniky.

9:43 - Soudkyně přerušila hlavní líčení do 13.00 hodin, kdy před soud předstoupí dva znalci.

9:39 - Výslech svědkyně skončil.

9:38 - Petr Kramný se chce vyjádřit: „Ani po třetí urgenci, kdy jsme urgovali opravu trezoru na pokoji, nám nebyl opraven.”

9:35 - Obhájkyně: „Jak na vás Kramní působili jako rodina?” Soudkyně upozorňuje advokátku Rejžkovou, že svědkyně už na to odpovídala.

9:34 - Obhájkyně: „Zaznamenala jste v průběhu pobytu nějaké problémy s elektřinou, například výpadek?”

Kucherová: „Ano, jednou byl výpadek na chodbě, ale jinak na pokoji všechno fungovalo.”

9:33 - Státní zástupce: „Jak se k vám choval personál v hotelu? Měla jste nějaké negativní zkušenosti?“

Kucherová: „Ne, chovali se úplně normálně.“

9:32 - Na dotaz, zda se s Petrem Kramným setkala po tragédii, odpověděla, že to bylo asi po třech dnech. „Podala jsem mu ruku a vyjádřila upřímnou soustrast. O tom, co se stalo, jsme se ale pak nebavili,” řekla  s tím, že po několika dnech odletěla domů.

9:27 - „Nepozorovala jsem, že by se třeba hádali, jen se mi zdálo, že pan Kramný je trochu stranou. Paní na mne působila dojmem spokojené a usměvavé ženy, Klárka byla plná života.“

9:24 - „Rodina se chovala úplně normálně, fotografovali se, (Monika s Klárkou) byly plné života. Nezdálo se mi, že by byly třeba smutné," pokračuje Kucherová.

9:19 - S manželkou Petra Kramného pak na recepci řešili problémy s nefungujícím pokojovým trezorem. Hotel problém vyřešil. „Určitě to vyřešili i u Kramných. U nás to řešili až po nich.“ S rodinou Kramných podle svých slov vídali u snídaní a večeří, seznámili se prostřednictvím dětí. „Moje vnučka si hrála s Klárkou, chodily spolu do dětského klubu.“

9:15 - „Nabídli nám hotel nižší kategorie, mělo to být na jednu noc. Ti, co tam šli, tam zůstali po celý pobyt. Já jsem to odmítla, protože jsem měla zaplacený pětihvězdičkový hotel. Kromě nás to odmítli i Kramní,“ řekla svědkyně. Nakonec byli ubytovaní v původně objednaném hotelu. „Byli jsme na stejném patře jako Kramní, ale areál byl rozsáhlý, naše pokoje byly daleko od sebe.“

9:13 - Tatiana Kucherová z Olomoucka byla k soudu předvolaná na žádost obhajoby. Na dovolené v Egyptě byla v roce 2013 ve stejné době jako rodina Kramných.

9:07 - Hlavní líčení pokračuje výslechem svědkyně Tatiany Kucherové. Odpoledne pak před soud ještě předstoupí dva znalci.

9:00 - Středeční jednání soudu začalo.

Po dvouměsíční pauze před Krajským soudem v Ostravě 10. září krátce vypovídala znalkyně z oboru sexuologie, která uvedla, že Kramný netrpí žádnou deviací. Veřejnost šokovala delegátka cestovní kanceláře, která sdělila, že jako první ohledávala těla Kramných. Požádal ji o to egyptský policista, protože byl ramadán. V dalších dnech z protokolu egyptského patologa vyplynulo, že Monika s Klárou nezemřely násilnou smrtí, ale na žaludeční nevolnost.

Soudní maratón odstartoval 29. června výpovědí obžalovaného. Kramný popisoval, jak v roce 2013 vybírali se ženou dovolenou, kdo a proč vybral Egypt, i když tam už byli a chtěli jinam, kolik peněz na ni měli, kdo balil kufry. Až postupně došel k osudnému dni.

Během následujících dvou týdnů vypovídala rodina obžalovaných i poškozených nebo také znalci z oboru lékařství, kteří potvrdili, že oběti zemřely působením elektrického proudu, a zároveň vyvrátili tvrzení o otravě.

Anketa

Myslíte si, že je Petr Kramný vinen?
ano
84,7 %
ne
15,3 %
Celkem hlasovalo 65107 čtenářů.

Reklama

Související témata:

Výběr článků