Hlavní obsah

Zapletal soutěž Miss ČR neprodá

30. 6. 2004, 13:53

Miloslav Zapletal a Hanka Holtová, majitelé společnosti Art Production K./2, ukončili úvahy o prodeji soutěže Miss Česká republika. Rovněž odstoupili od záměru přibrat do společnosti nový subjekt. V rozhovoru prezident soutěže Miloslav Zapletal upřesňuje, proč z případného prodeje sešlo.

Foto: archiv Slovácké divadlo

Herec Zdeněk Trčálek, hvězda Slováckého divadla Uherské Hradiště.

Článek

Proč jste původně zamýšlel soutěž Miss ČR prodat?

Prvotním impulsem bylo moje osobní rozčarování ze svlékacích afér "Kobzanová - Vránová". Patnáct let jsem se snažil předejít podobným exscesům a když k nim došlo, zdálo se mi, že je zpochybněna moje snaha o čistotu produktu Miss. Když jsem shodou okolností v té době dostal první nabídku k prodeji, začal jsem o tom vážně uvažovat a po dalších nabídkách jsem už byl přesvědčen, že prodej mnohé vyřeší.

Co vás vedlo k opačnému rozhodnutí?

Důvodů je víc. Především jsme nenašli takového partnera, u něhož by byla záruka zachování kontinuity a současné úrovně soutěže. Dále jsme v několika případech zjistili, že někteří zájemci o koupi či vstup do naší společnosti nemají nejčistší úmysly. V neposlední řadě to byla cena a platební podmínky prodeje. Také jsem si začal uvědomovat, že jsem kdysi přivedl na svět "dítě", na kterém mi přece jen záleží a jehož kredit by bez "rodičů" mohl být poškozen. Uvědomil jsem si také, že jsem obklopen profesionálním sehraným týmem lidí, kteří svoji práci dělají nejen na špičkové úrovni, ale dělají ji s láskou. A to je pro mne přinejmenším silný morální závazek.Významnou roli sehráli i někteří stálí partneři Miss ČR, kteří se obávali o budoucnost soutěže, dostane-li se do jiných rukou a zvažovali svoji identifikaci s tímto produktem v budoucnu. 

Kdo o soutěž projevil zájem, když se jednalo o jejím případném prodeji?

Obchodní etika mi nedovoluje kohokoli jmenovat. Bylo by to neseriózní. Ve slušných podnikatelských kruzích se to nedělá a já se považuji za slušného podnikatele. 

Je pravdivá informace, že soutěž měla koupit Michaela Maláčová za 55 miliónů korun?

V určité chvíli to tak vypadalo. Dnes však jsem přesvědčen, že její jednání bylo ryze účelové. Šlo jí více o získání informací, o možnost "být u toho" a posléze se tím pochlubit na veřejnosti než o seriózní zájem. 

Vyvolává soutěž stejný zájem ze strany sponzorů a diváků jako před lety?

Miss České republiky si již řadu let zachovává nejen standardní úroveň, ale opakovaně patří k nejsledovanějším projektům u nás a také sponzoři o ní projevují poměrně velký zájem.

Bude soutěž stejná jako v posledních ročnících nebo se chystá nějaká změna?

Chystáme docela zajímavé změny ve struktuře soutěže, které určitě budou mít úspěch.

Reklama

Související témata:

Související články

Miss ČR 2004 ještě se Zapletalem

25. 8. 2003, 13:45

Michaela Maláčová, miss z roku 1991 a bývalá mluvčí ODS, má zájem o koupi licence k pořádání soutěže Miss České republiky, ale není jediná. Majitel agentury...

Výběr článků