Hlavní obsah

Agentury nešifrují, hvízdat na píšťalku je nebezpečné

11. 5. 2015, 17:16
Novinky, Petr Blažek (Zdroj: eset.cz)

Ti, kdo využívají specializované internetové stránky, které americké vládní agentury ze zákona zřizují pro anonymní stížnosti a oznamování nekalých praktik, jsou ohroženi. Řada agentur totiž tyto stránky nezabezpečuje.

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto

Článek

Americká organizace na ochranu lidských práv ACLU (American Civil Liberties Union) upozornila, že nejméně 29 internetových stránek, zřízených speciálně pro tzv. whistleblowery, aby mohli anonymně, tedy bez obav v prozrazení poukazovat na nepravosti ve fungování státní správy, neslouží svému účelu. V otevřeném dopisu nejvyššímu úředníkovi americké vlády pro technologie ACLU varuje, že na zmíněných stránkách hrozí únik dat, a tedy prozrazení identity osoby whistleblowera i obsahu jeho upozornění.

Šifrování, které uživatel zaregistruje tak, že adresa příslušné stránky začíná „https“ namísto pouhého „http“, používá naprostá většina internetových obchodů i poskytovatelů služeb. Je totiž důležitou součástí celkové bezpečnosti, protože zamezuje odposlechu komunikace nebo dokonce podsunutí jiného obsahu mezi počítačem a webovou stránkou (tzv. útok „man-in-the-middle“). Mezi americkými vládními agenturami, které data a komunikaci nezabezpečují, jsou však i tak citlivé instituce jako ministerstva spravedlnosti, financí nebo dokonce vnitra, a také samotný Úřad vlády.

Whistleblowing (doslovný překlad hvízdání na píšťalku) je anglický pojem pro upozornění na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky, které jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost – a které se přitom dějí se souhlasem vedoucích úředníků či manažerů. Oznamovatel (či stěžovatel, informátor… český ekvivalent pojmu whistleblower neexistuje) tedy jedná ve veřejném zájmu. Svým činem však porušuje loajalitu ke svým přímým nadřízeným či vůbec ke svému zaměstnavateli, takže může riskovat ztrátu zaměstnání nebo dokonce bezpečí a klid svůj i své rodiny.

Whistleblowing v řadě zemí upravuje zákon, který především určuje, jak whistleblowera chránit. Prvním krokem k jeho ochraně je zabránit úniku informací o jeho identitě a o tom, co ve svém oznámení odhalil. Klíčovým nástrojem k tomu je šifrování, a to jak na úrovni internetové stránky, přes kterou jde prvotní komunikace, tak následně při veškerém nakládání s těmito citlivými informacemi.

Reklama

Výběr článků