Hlavní obsah

V Česku se rozmáhá kupčení s nezaplacenými složenkami

13. 12. 2011, 4:34
Právo, Jidřich Ginter

V Česku začal kvést obchod s nezaplacenými složenkami na malé obnosy. Vymahači dluhů koupí balík drobných zapomenutých pohledávek, za jednu složenku zaplatí pojišťovně či energetické firmě 32 korun a od zaskočených lidí pak prostřednictvím platebních rozkazů, které proženou přes právníky a soudy, inkasují sedm tisíc.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Pokud se člověk nebrání podáním odporu na soud, třeba namítnutím, že je pohledávka promlčená, nebo nezaplatí, tak v následné exekuci mu z účtu strhnou 15 tisíc korun.

U balíků drobných pohledávek mají vymahači více než 80procentní úspěšnost. Když koupí deset tisíc složenek či faktur, přičemž část z nich mnohdy převezmou zdarma jako bonus, tak jen na výlohách advokáta jim to vynese královskou tržbu 56 miliónů korun.

„Na začátku stojí malý dluh, který nikdo nevymáhal a neurgoval. Může jít o jednu zapomenutou nezaplacenou složenku za energii nebo nedoplatek pojistného ze smlouvy, kterou jste ukončili. Vy o tom nevíte a vymahači na jednom kusu vydělají 500 až 700 procent,“ potvrdil Právu Tomáš Prouza z finanční společnosti Partners.

„Soud prostřednictvím elektronického platebního rozkazu uložil mé klientce uhradit akciové společnosti ve Zlíně, zaměřené na skupování malých pohledávek ve velkém, 324 korun a náklady advokáta 6420 korun,“ popisuje jeden z tisíců případů advokát František Koranda. S úroky se to vyšplhalo na sedm tisíc.

Pozor na poslední platbu pojišťovně a energetikám

Nebo jiný případ. Akciová společnost odkoupila pohledávky od pojišťovny. V drtivé většině vznikly tím, že člověk od pojišťovny odcházel a zapomněl uhradit poslední splátku za měsíc, kdy smlouvu vypověděl. Třeba díky svému stěhování. Stává se, že energetikám nestačí vypsat změnu bydliště do žádosti o odpojení odběrného místa ani to sdělit u okénka na zákaznickém centru.

„Četl jsem smlouvu. Akciová společnost koupila pohledávky od pojišťovny za deset procent jejich výše. Zapomenutý dluh mé klientky tak pořídila za 32 korun!“ dodal Koranda.

V tomto případě byla pohledávka starší než tři roky, paní se obrátila na advokáta, takže akciovka asi výjimečně utře nos. Jenže i s promlčecími lhůtami to bývá ošidné.

„Ne každá promlčecí doba je tříletá. Pokud již bylo ve věci vydáno pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se až za deset let ode dne, kdy mělo být plněno,“ sdělila Právu právnička Kristýna Krušinská z občanské poradny REMEDIUM. Záleží rovněž, zda pohledávka vznikla na základě obchodní smlouvy, na ni se tříletá lhůta nevztahuje.

Soud ani nesmí sám od sebe na promlčení žalovaného člověka, na něhož nečekaně kdosi vytáhl neuhrazenou složenku, upozornit. Došlo by k porušení rovnosti stran.

A tím, že vymahači podají návrh na elektronický platební rozkaz, něco jako zrychlenou žalobu, se běh promlčecí doby zastavuje. Na rozdíl od trestních kauz, kde žalobce musí obviněnému dokazovat vinu, je to v těchto případech obráceně – žalovaný musí dokázat svoji nevinu, neoprávněnost pohledávky, nebo musí do patnácti dnů zaplatit, jinak přijde exekutor.

Obhajoba jako Pyrrhovo vítězství

U nepromlčených pohledávek, třeba i jen o pár dní, lze u soudu namítnout, že odměna za tak malý dluh je nemorální, jenže u soudů nižších instancí s tím prohrajete. Stejně tak jako když se budete hájit tím, že jste žili v dobré víře, že složenku byste uhradili, kdybyste o ní věděli.

Nakonec by to člověk mohl hnát k Ústavnímu soudu, co se týče nepřiměřenosti odměn. Jenže tam se již bez svého advokáta neobejdete a část odměn druhé straně budete muset tak jako tak uhradit. Zaplatíte mnohonásobně více, než bylo původních sedm tisíc na rozkaze, přestože vám Ústavní soud dá třeba i za pravdu, že odměny druhé straně jsou nekřesťanské.

Z toho vyplývá doporučení, které je sice komplikované, ale kryje vám záda. Když se stěhujete, musíte nahlásit všem institucím, které vám pravidelně posílají složenky, změnu bydliště. Ideální je, aby to odeslal advokát v obálce s pruhem, beze vší pochybnosti o doručení. Možností je i doporučeně na dodejku. Na staré adrese si nechte zřídit přeposílání.

Zároveň se vyplatí od všech firem a úřadů, jimž něco platíte, nekompromisně vyžadovat vydání podepsaného a orazítkovaného potvrzení o tom, že jim opravdu k danému datu nic nedlužíte. Když poté vyrukují s malou pohledávkou a předají ji vymahačům, můžete s klidem podat odpor a nejspíš uspějete.

Na druhou stranu lidé, kteří se opravdu záměrně vyhýbají placení, umí před platebními rozkazy šikovně kličkovat. Prostě je nepřevezmou, protože předem vědí, že dluží za zboží či službu, a soudy pak musejí nařídit klasické jednání, což běžné věřitele dusí.

Reklama

Související témata:

Výběr článků