Hlavní obsah

Slučování staveb a pozemků potrvá až sto let

8. 4. 2014, 7:13
Právo, Jindřich Ginter

V Česku má deset procent budov jiného vlastníka než pozemek, na kterém stojí. Nový občanský zákoník chce rozdílná vlastnictví sloučit. Proto nařizuje, že při každém chystaném prodeji domu či parcely musí nejprve jeden majitel učinit nabídku druhému podle předkupního práva. Podle odborníků však proces slučování vlastnictví u statisíců nemovitostí může přesto trvat až sto let.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

„Optimisté předpokládají, že slučování rozdílných vlastnictví pozemků a staveb potrvá 70 let, pesimisté soudí, že to může být až sto let,“ řekla vedoucí Kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hl. město Praha JUDr. Daniela Šustrová na odborném právnickém semináři v Praze.

Připomněla, že nový občanský zákoník neukládá žádný termín, dokdy se vlastnictví má sjednotit. Ale tak dlouho se bude při transakcích uplatňovat povinnost předkupního práva, až se vlastnictví nakonec sloučí.

Nový občanský zákoník v § 506 odst. 1 doslova uvádí, že „součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen stavba) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“.

Stejný vlastník: změna je automatická

Pro stavby, které ke dni účinnosti nového občanského zákoníku, tedy k 1. lednu 2014 již existují, se uplatní přechodná ustanovení, která rozlišují dvě situace.

Jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví jedné osoby, pak od ledna se již nejedná o dvě samostatné věci (pozemek – stavba). „Od tohoto okamžiku tudíž bude možné disponovat již jen pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat i staveb na něm umístěných (výjimka bude platit pro tzv. dočasné stavby),“ vysvětlili autoři zákoníku na stránkách http://obcanskyzakonik.justice.cz.

Podle Šustrové již katastr tuto změnu ve svých zápisech automaticky provedl. Počítačům trvalo téměř dva dny, než změnu do všech listů vlastnictví promítly.

Katastrální úředníci doporučují vlastníkům, aby si tuto zákonnou změnu raději ještě překontrolovali.

Klíčový paragraf 3056

Pokud mají stavba a pozemek rozdílného vlastníka, § 3056 nového občanského zákoníku zakládá vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku (resp. příslušné části pozemku), na němž stavba stojí.

V praxi to znamená, že bude-li chtít kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí (stavbou či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení.

Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat nemovitost i nadále (bude tedy působit také proti nabyvateli převáděného pozemku či stavby).

Pokud bude předkupní právo využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm umístěnou či vlastník stavby koupí pozemek, na němž stavba stojí), stane se stavba součástí pozemku.

Reklama

Výběr článků