Hlavní obsah

Pojišťovny vloni odhalily pojistné podvody za víc než 1,2 miliardy korun

5. 2. 2017, 3:30
Novinky, bab

Češi jsou nepoučitelní, i přesto, že za pojistný podvod hrozí až 10 let vězení, zkouší to stále dál. Počet odhalených podvodů za rok 2016 v porovnání s předchozím rokem opět narostl, pojišťovny prověřily celkem 16 043 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody za 1,218 miliard korun.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

„Pojistný podvod je trestný čin, za který hrozí trest již ve fázi přípravy. Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, případně zamlčí podstatné údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody,” upozornila Stanislava Hojdová, gestor oblasti prevence pojistného podvodu České asociace pojišťoven (ČAP).

Trestní sazba za podvod se škodou velkého rozsahu přesahující pět miliónů korun je pět až deset let odnětí svobody, s odpovídajícími tresty se však musí počítat u všech zjištěných podvodů.

Srovnání 2015 a 2016

  • Počet prověřovaných událostí narostl o 1,9 procenta z 15 743 na 16 043.
  • Celková výše objemu prokázaných pojistných podvodů meziročně narostla o 0,8 procenta.
  • Počet pojistných událostí s odhaleným pojistným podvodem narostl o 3,6 procenta.

Zdroj: ČAP

Detektivové pojišťoven v roce 2016 odhalili nejvíce pojistných podvodů u pojištění osob, kde prověřili celkem 7660 podezřelých pojistných událostí. U pojištění vozidel se zaměřili na 5784 sporných pojistných událostí.

U pojištění majetku a odpovědnosti se prověřovalo 2599 pojistných událostí. V tomto segmentu byl navíc zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst — zhruba 22 procent, a to zejména z důvodu 58procentního růstu počtu podvodů u pojištění odpovědnosti.

„Nejdražší” podvody u životního pojištění

Nejvíce se podvodníci v případě pojištění osob snaží pojišťovny ošálit u úrazového pojištění. Zde pojišťovny prověřují i odhalují největší počet pojistných podvodů — podvody v úrazovém pojištění mají 73procentní podíl na všech prověřovaných pojistných událostech u pojištění osob.

Zhruba pětinu ze všech prověření představují pochybné pojistné události u životního pojištění, pojištění nemoci má šestiprocentní podíl.

Průměrná výše prokázaného pojistného podvodu dosahuje u pojištění osob nejvíce u životního pojištění (109 tisíc korun), u pojištění nemoci jde o zhruba 46 tisíc korun a u úrazového pojištění se jedná o 36 tisíc korun.

Všechny šetřené případy pojistných podvodů v roce 2016
Obor pojištěníPočet případůVýše prokázané škody (v tis. Kč)
Pojištění osob7660201 705
Pojištění vozidel5784330 592
Pojištění majetku1770446 286
Pojištění odpovědnosti829239 516
Celkem16 0431 218 098
Zdroj: ČAP

Podvody v povinném ručení dominují

U pojištění vozidel se těžiště prověřovaných pojistných událostí postupně přesouvá z havarijního pojištění na povinné ručení.

V roce 2010 tvořily podezřelé pojistné události u havarijního pojištění 63 procent všech prověřených pojistných událostí z pojištění vozidel, v roce 2016 šlo již „jen” o 40 procent případů. Podíl povinného ručení na prověřování pojistných podvodů v pojištění vozidel naopak narostl ze 37procentního podílu v roce 2010 na 60procentní podíl v roce 2016.

U povinného ručení výrazně narůstá počet prověřovaných událostí spojených se škodami na zdraví. Přestože se jedná o stovky případů (v roce 2016 přesně 300 prověřovaných pojistných událostí), které se na celém segmentu prověřovaných pojistných událostí podílejí pěti procenty, tak vzhledem k velmi vysoké průměrné výši prokázaného podvodu (kolem dvou miliónů korun) představují škody na zdraví zhruba dvě pětiny odhalené částky pojistných podvodů z celého segmentu pojištění vozidel.

Co všechno podvodníci na pojišťovny zkusili
Allianz Pokusy o pojistné podvody se nevyhnou skutečně žádné oblasti - i z pádů na chodník si chtěl jistý senior z jižních Čech udělat výnosný byznys. Pojistil se hned u několika firem a začal cestovat – projel Vídeň, Berlín, Bratislavu, Varšavu i Budapešť. Zajímavé bylo, že v každém městě měl tu smůlu, že uklouzl a dopadl na chodník. Škody uplatňoval ze svých úrazových pojistek a podobných nehod zvládl nahlásit i pět ročně. „Jak zjistili detektivové Allianz pojišťovny, dokumenty, kterými je dokládal, však byly falešné. Netiskli je zahraniční doktoři, ale on sám doma na barevné tiskárně,” doplnil mluvčí pojišťovny Václav Bálek.
Česká pojišťovna Žena zneužila nesvéprávnosti svého těžce nemocného invalidního bratra. S vědomím, že muž byl velmi těžce nemocen a do konce života mu nezbývalo mnoho, zavřela na něj několik životních pojistek. Při jejich sjednávání „taktně zamlčela“ vážné choroby, kterými její bratr dlouhodobě trpěl, a těšila se, že po jeho smrti bude z pojistek inkasovat nemalé částky. Celý podvod byl samozřejmě odhalen velmi záhy poté, co muž zemřel a žena se peněz, ke kterým chtěla tímto podvodem přijít, nedočkala. „S podobnými případy se naštěstí pracovníci České pojišťovny setkávají zřídka, jsou ale bohužel dokladem toho, že někteří lidé se kvůli vlastnímu obohacení neštítí zneužít ani členy své vlastní rodiny,” uvedla mluvčí Ivana Buriánková.
Česká podnikatelská pojišťovna Klient pod vlivem alkoholu při cestě domů upadl na schodech a zlomil si zápěstí a několik žeber. Ještě téhož večera se nechal ošetřit v nemocnici a následně oznámil pojišťovně úraz. Zatajil ovšem fakt, že ke zraněním došlo po požití alkoholu. Dokonce upravil lékařské zprávy tak, aby v nich nebyly záznamy o stavu, v jakém byl přijat k ošetření. „Specialisté ČPP své podezření na manipulaci s lékařskou dokumentací prověřili a srovnáním se záznamy přímo z ošetřujícího zařízení podvodné jednání klientovi prokázali,” uvedla mluvčí Renata Čapková.
Generali Trestnímu stíhání čelí muž z Chomutovska, který v červnu loňského roku nahlásil krádež svého osobního vozu Škoda Octavia. „Policisté, kteří dostali oznámení stejně jako pojišťovna, vyšetřováním zjistili, že vozidlo nebylo ve skutečnosti odcizeno, ale prodáno na náhradní díly s vědomím a souhlasem pojištěného,” doplnil mluvčí pojišťovny Jiří Cívka.
Pojišťovna České spořitelny Klient si sjednal navýšení pojistné částky u pojištění úrazu svého dítěte. Téměř vzápětí nahlásil pojistnou událost – úraz, kdy si dítě zlomilo levou ruku. „Šetřením jsme zjistili, že dítě skutečně úraz utrpělo, ale již před půl rokem. Klient pozměnil pouze datum vzniku úrazu a data ošetření na lékařských zprávách,” doplnila mluvčí Jana Náchodská.
Zdroj: údaje pojišťoven

Reklama

Výběr článků