Hlavní obsah

Jak odevzdávat přehledy OSVČ za loňský rok

22. 3. 2023, 9:12

Odevzdáním přiznání k dani z příjmů daňové povinnosti za rok 2022 pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ještě nekončí. Do měsíce po podání přiznání totiž musí odevzdat přehledy na zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Pokud jsou zaplacené zálohy během roku nižší než vypočtené roční sociální a zdravotní pojištění, tak je následně nutné do osmi dní uhradit nedoplatek pojistného.

Přehledy za rok 2022 musí odevzdat nejenom OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, ale i vedlejší. Bez starostí jsou pouze OSVČ, které vstoupily do daňového paušálního režimu a platily během loňského roku měsíční paušální daň.

Žádné slevy ani odpočty

Výkon samostatné výdělečné činnosti po část roku není důvodem osvobození od vyplnění a odevzdání přehledů za loňský rok. „V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je navíc nutné počítat s platbou alespoň minimálního sociálního a zdravotního pojištění,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Při výpočtu ročního sociálního pojištění a zdravotního pojištění se nemohou čerpat žádné slevy nebo úlevy, rovněž nerozhoduje počet vychovávaných dětí. Základním vstupním údajem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění za rok 2022 je hrubý zisk, ze kterého se vypočítá vyměřovací základ. „Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je vyměřovacím základem polovina hrubého zisku nebo minimální vyměřovací základ, pokud je vyšší,“ dodává Ivanco.

Minimální pojistné

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta a sociálního pojištění 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní činnosti po celý rok 2022 je roční minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění 116 736 korun a u zdravotního pojištění 233 466 korun. Minimální sociální pojištění je 34 087 korun a minimální zdravotní pojištění 31 518 korun.

U sociálního pojištění je stanoven i minimální vyměřovací základ pro vedlejší činnost ve výši 46 704 korun. Pro zdravotní pojištění vedlejší minimální vyměřovací základ stanoven není.

„V praxi se nejčastěji o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti jedná při podnikání u zaměstnání, studia nebo v penzi,“ vysvětlila Ivanco.

PŘEHLEDNĚ: Jak vyplnit čtyřstránkové daňové přiznání

Finance

Limit pro neplacení u sociálního pojištění

Pokud je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění z vedlejší činnosti vůbec neplatí. Pro vedlejší činnost vykonávanou po celý rok 2022 je limitem hrubý zisk do 93 387 korun.

Zatímco sociální pojištění může být nulové, tak zdravotní pojištění nikoliv. „Zdravotní pojištění se platí i při nízkém ročním zisku, například 20 tisíc korun,“ doplňuje Ivanco.

Zhoršení výsledku podnikání a přeplatek

OSVČ, které platily během roku 2022 relativně vysoké zálohy, protože měly příjmově úspěšný rok 2021, ale v loňském roce se jim v podnikání nedařilo, obdrží po odevzdání přehledů přeplatky. „Zaplacené zálohy během roku 2022 mohou být vyšší než roční sociální a zdravotní pojištění, vypočtené přeplatky je možné si nechat zaslat na účet nebo je ponechat na úhradu nových měsíčních záloh,“ dodává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Do kdy odevzdat přiznání a přehledy
Do 3. dubna musí daňové přiznání odevzdat všichni poplatníci, kteří ho podávají v tištěné podobě. V praxi se tedy jedná většinou o lidi s příjmy ze závislé činnosti, kapitálovými příjmy, příjmy z nájmů nebo s ostatními daňovými příjmy.
Při podání přiznání v elektronické formě se termín prodlužuje do 2. května. Je možné využít portál daňové správy Moje daně nebo datovou schránku.
Při využití služeb daňového poradce se termín pro doručení přiznání prodlužuje až do 3. července.
Všechny OSVČ musí vyplňovat i přehledy pro místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro podání přehledů je do jednoho měsíce po podání přiznání k dani z příjmů.

Reklama

Výběr článků