Hlavní obsah

Finanční poradna: Dříve než pojistíte dítě, pojistěte sami sebe

7. 9. 2016, 10:39
Novinky, bab

Mnozí rodiče ve chvíli, kdy se jim narodí dítě, řeší otázku, zda má smysl ho okamžitě pojistit. S tím pochopitelně souvisí i volba nejvhodnějšího produktu včetně rizik, proti kterým bude dítě pojištěno. Zásadní však je to, zda jsou nejdříve a dobře pojištěni hlavně živitelé rodiny.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Ve spolupráci s Martinem Gajdou, finančním poradcem OVB Allfinanz, jsme připravili několik rad a tipů, jak se k pojištění dítěte i celé rodiny postavit.

„Jak pro živitele, tak i pro děti lze doporučit ideálně pojistky rizikové. A na tvorbu kapitálu (například na studia, vstup do života, bydlení dětí atd.) využít spíše stavební spoření ve vhodné kombinaci s investičními fondy. V případě rodičů pak i dobře nastavené doplňkové penzijní spoření,” doporučil Gajda.

Podle jeho zkušeností většina klientů u rizikových pojistek preferuje úrazové krytí třeba i v kombinaci s krytím úrazů při dopravních nehodách. Poměr mezi cenou pojistky, tedy pojistným a pojistnou částkou, kterou v případě pojistné události může klient získat, je velice dobrý.

„Je však třeba mít na paměti statistiky. Pouhých zhruba deset procent zdravotních potíží občanů v Česku tvoří úrazy. Zbylých téměř 90 procent jsou nepříjemnosti vyplývající z nemocí. Cena těchto nemocenských rizik je, zcela logicky, často několikanásobkem těch úrazových,” dodal Gajda.

Nemocenská rizika, která lze pojistit

Především se jedná o riziko smrti a invalidity živitelů rodin (a často zároveň i majitelů hypoték). Ještě dražšími pojistkami je krytí situace tzv. závažných chorob, jako jsou rakovina, infarkt, leukémie, Alzheimerova či Parkinsonova choroba atp.

Výrazně vyšší cena takových pojistek je dána četností těchto nemocí u dnešní populace, tedy procentem pravděpodobnosti, resp. rizika výskytu. Některé pojišťovny pak svoji nabídku doplňují specialitami zaměřenými na některé profese.

Například „Pojištění horních končetin“ – vhodné pro fyzioterapeuty, kadeřnice či profesionální hudebníky. Z dalších lze jmenovat „Bezmocnost“ – zde pojišťovna vyplácí doživotní rentu v případě osob trvale upoutaných na lůžko, ať již v důsledku úrazu či nemoci. U životního pojištění s investiční složkou lze kromě zajímavé daňové úspory využít i připojištění „Zproštění od placení“ v případě plné invalidity.

Jak nastavit dobu pojistky jednotlivých rizik

Zásadní otázkou je to, koho má dané pojištění krýt. V případě rizika smrti se jedná o zajištění pozůstalých.

U ostatních rizik pak pojištěná osoba řeší případné důsledky nepříjemných událostí jak kvůli svým blízkým, tak i kvůli sobě samému. Z toho vyplývá i počet let, na které si takový člověk různá rizika nastaví.

Například pojistku pro případ smrti by měl mít živitel pro období splácení případné hypotéky a rozhodně i po dobu studií jeho dětí. Výši takových pojistných částek by si rodič a dlužník zároveň mohl nastavit s tzv. klesající pojistnou částkou. Cena takto koncipované pojistky je výrazně levnější, než v situaci, kdy je pojistná částka po celou dobu platnosti smlouvy stejná.

Co má pojistka řešit

Klient by si měl být vědom hlavního principu pojištění: pojistka není „na výdělek“, ale na krytí finančních ztrát způsobených pojistnou událostí. To platí u pojištění životního i majetkového.

Například když si zlomíte nohu a budete se bez dalších komplikací léčit po dobu jednoho měsíce. V důsledku toho obdržíte za toto období nemocenskou, která bude třeba o devět tisíc korun nižší než váš standardní zaměstnanecký příjem. Pokud by taková ztráta ohrožovala finanční pohodu vašeho rozpočtu, stačí vám tzv. denní odškodné při úrazu ve výši 300 korun denně vyplácené například od osmého dne zpětně. Vyšší pojistná částka je tedy zbytečná.

Všichni členové rodiny by však neměli mít stejné pojistné částky. Nejvyšší by měl mít nastavenu především živitel rodiny.

Do pojistné smlouvy je vhodné zasahovat

V průběhu života rodičovského páru se průběžně bude měnit situace, priority a také finanční situace a možnosti. Například k prvnímu dítěti přibude další – tím se živiteli výrazně zvýší budoucí závazky.

Rodina si vezme úvěr, leasing – je to jiná forma závazku než vlastní děti. Ale i ten je třeba platit a splácet. Nebo naopak dítě dokončí studia a začne vydělávat, stává se finančně soběstačným. Potřeba výše pojistky rodičů živitelů se výrazně snižuje.

A na každou z takových situací je třeba reagovat změnou pojistných smluv. Aby klient neplatil zbytečně něco, co nepotřebuje. Ale také naopak aby mu něco důležitého nechybělo.

Reklama

Související témata:

Výběr článků