Hlavní obsah

Příspěvek na péči poroste automaticky s valorizací důchodů

12. 2. 2023, 8:41

Příspěvek na péči v prvním stupni, tedy pro lehce hendikepované, by se měl od července zvýšit z 880 na 2000 korun měsíčně. Současně by se mělo zavést automatické valorizační schéma, kdy by se příspěvek zvyšoval ve všech čtyřech stupních automaticky, podle vývoje důchodů. Vyplývá to z novely zákona o sociálních službách, kterou poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) do připomínkového řízení.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

„Cílem je zlepšení podpory osob ve stupni závislosti I. Tedy docílit toho, aby částka příspěvku na péči byla více adekvátní počtu základních životních potřeb, které dané osoby nezvládají,“ sdělil Právu Jakub Augusta z tiskového odboru MPSV.

„Tyto osoby nezvládají tři nebo čtyři ze základních životních potřeb, vyžadují tedy nezanedbatelný objem pomoci, péče a podpory,“ upřesňuje důvodová zpráva k návrhu.

Pokud jde o automatické navyšování, příspěvek na péči ve všech stupních by měl růst pokaždé, když dojde ke zvýšení důchodů. Což většinou s výjimkou současné inflační situace, kdy se penze zvyšují častěji, bývá vždy v lednu.

Důchody se zvýší až o tisíc korun, nastínil Jurečka mimořádnou valorizaci

„Příspěvek na péči by se zvýšil o tolik procent, kolik by činilo zvýšení procentní výměry důchodu,“ uvádí důvodová zpráva. Ta například teď v lednu činila 5,1 procenta.

Novela dále rozšíří okruh osob, které mohou být namísto hendikepovaného příjemcem příspěvku, a to o člena domácnosti, který je k zastupování oprávněn podle občanského zákoníku. To je například příbuzný, který je s postiženým v příbuzenském vztahu, ale nebydlí s ním, nebo někdo, kdo s ním tři roky žije ve společné domácnosti, ale není s ním v příbuzenském nebo partnerském vztahu.

„Podstatným způsobem se také zjednodušuje proces řízení, v jehož rámci se rozhoduje o přiznání příspěvku,“ dodal Augusta.

„Valorizační mechanismus je potřebný. V současnosti totiž hodnota příspěvku v čase klesá. Přitom se zvýšily ceny maximálních úhrad,“ okomentoval změnu Erik Čipera z obecně prospěšné společnosti Asistence, která s hendikepovanými pracuje.

„Příspěvek ve třetím a čtvrtém stupni se navyšoval za minulé vlády, ale první a druhý stupeň valorizovány nebyly, takže by si to zasloužily. Těch 880 korun nestačí jeho příjemcům často ani na to, aby se z nějaké vesnice dostali k lékaři a zpátky,“ řekl Právu stínový ministr práce za ANO Aleš Juchelka. Vítá i zavedení valorizačního mechanismu.

Chybí pátý stupeň

„Strašně nám ale chybí pátý stupeň příspěvku, protože zde máme lidi, kteří jsou upoutáni na lůžko, jsou doma a příspěvek ve čtvrtém stupni jim nestačí,“ konstatoval Juchelka.

„Pokud máte doma dítě ve čtvrtém stupni (charakterizovaném jako úplná závislost) a dostáváte na něj 19 200 korun měsíčně a chcete jít pracovat, tak si musíte zaplatit osmihodinovou péči. A ta měsíčně vychází na 33 tisíc korun. Takže vlastně doplácíte 14 tisíc korun,“ dodal.

Pátý stupeň příspěvku na péči dlouhodobě prosazuje i Asistence. Zejména lidem s těžším postižením podle ní příspěvek ani zdaleka nepokrývá takový rozsah péče, jaký ke svobodnému a samostatnému životu potřebují. Stávající systém jim tak nabízí prakticky jediné řešení, a tím je odchod do velkokapacitních pobytových zařízení.

„Současný příspěvek ve čtvrtém stupni jim stačí na nějakých 4,5 hodiny denně, a kdo potřebuje větší péči, nemá šanci,“ řekl Čipera. Podobných lidí je podle něj zhruba 15 tisíc. „Ministerstvo chystá další velkou novelu tohoto zákona, takže doufáme, že to bude v ní,“ zakončil Čipera.

Předložený návrh ještě musí projít připomínkami a musí jej schválit vláda a parlament.

Probudí se máma dvou malých dětí z kómatu? Na speciální terapii rodina potřebuje dva miliony

Reklama

Výběr článků