Hlavní obsah

Pozemkovému fondu se daří snižovat počet dlužníků

2. 9. 2010, 18:26 – Praha

Pozemkovému fondu ČR se spolu se snižováním objemu pohledávek po lhůtě splatnosti daří snižovat rovněž počet dlužníků. Za období od konce roku 2005 do 30. června 2010 došlo k celkovému snížení z 5818 na 3336 dlužníků. V období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 pak počet dlužníků klesl o 162, jak uvedla tisková mluvčí PF Lubomíra Černá.

Článek

"K 30. červnu 2010 fond evidoval pohledávky v celkové výši 17,7 miliardy korun. Z toho pohledávky před lhůtou splatnosti činily 17,05 miliardy korun, zatímco pohledávky po lhůtě splatnosti činily zbývajících 0,65 miliardy korun," informovala Černá.

Ve struktuře pohledávek před lhůtou splatnosti tvořily rozhodující podíl ve výši 14,87 miliardy korun pohledávky z prodeje státní zemědělské půdy, po nich následovaly pohledávky z privatizace ve výši 1,95 miliardy korun a pohledávky z nájmů ve výši 0,23 miliardy korun.

Struktura pohledávek po lhůtě splatnosti je odlišná a rozhodující podíl ve výši 0,46 miliardy korun tvořily pohledávky z privatizace, následovaly pohledávky z nájmů ve výši 0,12 miliardy korun a pouze 0,02 miliardy korun tvořily pohledávky z prodeje státní půdy. Zbývající část tvořily ostatní druhy pohledávek (např. pohledávky z ručených úvěrů, škody způsobené na majetku fondu, přeplněné restituční nároky apod.), a to ve výši 0,05 miliardy korun.

Objem pohledávek po lhůtě splatnosti klesá

"V důsledku probíhajícího prodeje státní zemědělské půdy trvale roste objem pohledávek před lhůtou splatnosti," připomíná Černá. Od konce roku 2005 do 30. června 2010 došlo ke zvýšení těchto pohledávek z 11,39 miliardy korun na 17,05 miliardy korun.

"Objem pohledávek po lhůtě splatnosti naopak trvale klesá," uvádí Černá. Za stejné období bylo dosaženo poklesu pohledávek po lhůtě splatnosti z 2,08 miliardy korun na 0,65 miliardy korun. Pouze v období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 byl přitom zaznamenán pokles objemu pohledávek po lhůtě splatnosti, a to o 0,36 miliardy korun.

Reklama

Související témata:

Výběr článků