Hlavní obsah

Za přestávky v práci náleží zaměstnanci odměna i v rámci pohotovosti, připomněl Ústavní soud

27. 10. 2021, 11:08

Až u Ústavního soudu (ÚS) našel zastání muž, který se po zaměstnavateli domáhal odměn za přestávky v práci, během nichž musel být k dispozici zaměstnavateli. ÚS vrátil obecným soudům případ k dalšímu řízení, při nichž budou muset zohlednit jeho verdikt.

Foto: Petr Horník, Právo

Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková

Článek

Na soudy se kvůli nároku na proplacení nečerpaných přestávek v práci obrátil muž, který pracoval coby hasič na ostravském letišti, přičemž během pracovní doby musel být schopen do tří minut zasáhnout i na nejvzdálenějším místě letiště.

Muž nejprve uspěl u Krajského soudu v Ostravě, který uznal, že pokud musí zaměstnanci jíst, aniž mohou práci přerušit a nerušeně čerpat přestávku v práci, jde u nich v této době o výkon práce, a mají proto nárok na plat. Jelikož však následně Nejvyšší soud v podobném případu nárok neuznal, rozhodly obecné soudy v dalším řízení v neprospěch stěžovatele.

Verdikt zdůvodnily tím, že fakticky nikdy během obědové přestávky nebyl muž povolán k výkonu práce, a odměna za „držení pohotovosti na pracovišti“ proto není třeba.

Policie nesmí preventivně zjišťovat totožnost lidí na shromáždění, rozhodl Ústavní soud

Krimi

ÚS konstatoval, že tato argumentace je zcela irelevantní. „Doba, po kterou je zaměstnanec připraven zasáhnout, je pracovní dobou bez ohledu na to, zda k zásahu dojde, či nikoli. Prací, která si v těchto případech zasluhuje spravedlivou odměnu, je pouhá připravenost zasáhnout, nikoli zásah samotný,” konstatoval senát se soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou.

Odměna může být jiná, ale ne žádná

Doba pohotovosti podle ÚS může být odměňována jinak nežli běžný výkon práce, nicméně za neplacenou dobu odpočinku ji považovat nelze.

„Neplacenou dobou odpočinku může být naopak pouze taková doba, se kterou může zaměstnanec nakládat dle své volné úvahy, tedy věnovat se oddechu a nebýt během této doby zaměstnavateli k dispozici,” připomněl ÚS.

Reklama

Výběr článků