Hlavní obsah

Volba děkana v Plzni byla neplatná, říká neúspěšný kandidát Hrádela

12. 12. 2009, 8:12 – Plzeň
Právo, Ivan Blažek

Advokát Karol Hrádela, neúspěšný kandidát ve volbě děkana na plzeňské právnické fakultě, tvrdí, že volba, při níž se dostal do čela školy exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, byla neplatná. Hrádela v pátek Právu řekl, že vážně uvažuje o tom, že napadne volbu žalobou u příslušného správního soudu.

Foto: Ivan Blažek , Právo

Karol Hrádela (vlevo) při diskuzi se studenty fakulty

Článek

„Rozhodnu se v nejbližších dnech,“ uvedl Hrádela, který už proslul především jako obhájce jednoho z aktérů fotbalové „kapříkové“ aféry.

Tajná volba, při níž Pospíšil získal jedenáct a Hrádela šest hlasů od celkem osmnáctičlenného senátu, se odehrála 2. listopadu, k nejzávažnějšímu pochybení ale podle Hrádely došlo ještě předtím.

„Podle volebního řádu fakulty se mají návrhy na nového děkana předkládat předsedovi akademického senátu fakulty. To se však nestalo. V rozporu s tímto řádem i vlastním usnesením senát zveřejnil, že veškeré návrhy shromažduje sekretářka děkana,“ upozornil Hrádela.

Podle něj je tento krok protiprávní a Pospíšila údajně zvýhodnil – ten v té době už totiž vykonával funkci pověřeného děkana, a k návrhům měl tedy přístup.

„Navíc mohla skutečnost, že návrhy přijímá děkanova sekretářka, některé navrhovatele odradit, a tak raději své návrhy nepodali,“ podotkl Hrádela.

Zapomenutá gratulace?

Pospíšila Hrádelova aktivita udivila. „Po volbě řekl, že mi gratuluje a respektuje výsledek voleb. Je zajímavé, že teď obrací. Vidím za tím snahu zablokovat reformu,“ řekl Právu Pospíšil a dodal: „Otázku podávání návrhů nebudu komentovat. Zabýval se jí přímo při volbě senát a dospěl k tomu, že je vše v pořádku, nikdo proti tomu nepodal žádné námitky.“

Při volebním jednání vznesla dotaz na zmíněné téma jedna ze studentek. Učitel katedry správního práva Karel Šimka jí tehdy mimo jiné odpověděl: „Nelze jistě požadovat, aby předseda akademického senátu byl k dispozici po celou dobu pro podávání návrhů – postačí, když zajistí možnost podat návrh v obvyklou dobu, což se stalo. Není proto důvod domnívat se, že by bylo komukoliv bráněno v právu, nikdo nebyl poškozen.“

Čistky, nebo nutnost?

O žalobě Hrádela podle svých slov uvažuje především proto, že se mu nelíbí některé nyní zveřejněné Pospíšilovy kroky. „Jsou v rozporu s jeho volebním programem. Prý se připravuje propuštění až čtvrtiny pedagogů bez zveřejnění příslušné personální a ekonomické analýzy. To mi připomíná čistky. A na ty já mám velmi negativní názor,“ uvedl Hrádela.

Pospíšil potvrdil, že některé pedagogy bude muset propustit, ale právě až na základě analýzy, již mají během ledna vypracovat šéfové jednotlivých kateder.

„Může jít až o pětadvacet procent pedagogů, ale není to žádný stanovený paušál. Navíc se s některými nemusíme rozloučit úplně, mohou dál působit na dohody o provedení práce,“ sdělil Pospíšil, podle něhož by bylo udržení současného stavu ekonomicky neúnosné. „Máme dvě stě zaměstnanců, to je více než je na pražské či brněnské fakultě,“ upozornil děkan.  

Ministerstvo školství už také zahájilo správní řízení s plzeňskou právnickou fakultou, přičemž vyhovělo všem závěrům akreditační komise, která na škole zjistila závažné nedostatky.

Volební řád akademického senátu FP ZČU v Plzni: hlava II, díl 2 – Volba kandidáta na děkana, čl. 40, odst. 3
Návrh podává navrhovatel ve dvou vyhotoveních předsedovi AS FPR, který zkontroluje formální náležitosti návrhu a na obě vyhotovení vyznačí datum, čas a místo předání a připojí svůj čitelný podpis. Poté jedno vyhotovení vrátí zpět navrhovateli.
Oficiální oznámení na webu FP ZČU v Plzni ze dne 7. října 2009
Návrhy je nutno odevzdat k rukám sekretářky děkana pí. Jany Houdkové nejpozději do pátku 16. října 2009 do 12.00 hod., na děkanátu. I návrhy zaslané poštou musí být k rukám sekretářky doručeny do této doby, elektronické návrhy se nepřijímají.

Reklama

Související témata:

Výběr článků