Hlavní obsah

V Jesenici u Prahy vznikne nejširší dálnice v Česku

12. 7. 2020, 21:18
Novinky, khl

U středočeské Jesenice má vzniknout dálniční úsek s celkem osmi proudy, čtyřmi v každém směru. Bude to tak nejširší silnice v České republice. Dálniční úsek má napojit stávající části Pražského okruhu na plánovanou dálnici D3. S výstavbou nesouhlasí vedení Jesenice. Podle něj obyvatelé už takhle trpí vekou hlukovou zátěží. Stavět by se mělo začít za čtyři roky.

Foto: Mapy.cz

Připravovaný úsek D3 u Jesenic a Jílového u Prahy

Článek

Plánovaná dálnice by měla mít na šířků více než 50 metrů. „Technicky se přesně jedná o kolektorové pásy, které  jsou směrově a výškově navrženy v souběhu po obou stranách,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Nejedná se tak fakticky o jednu osmiproudovou dálnici, ale souběh dvou komunikací. Obě dálnice povedou souběžně v délce asi dva kilometry.

Dostavba Pražského okruhu se opět posouvá

Dálniční úsek má zajistit bezpečné napojení Pražského okruhu na dálnici D3. „Nutnost zahájení přípravy připojení plánované dálnice D3 mimoúrovňovou křižovatkou prostřednictvím kolektorových pásů vznikla z požadavku ministerstva vnitra, aby bylo zajištěna maximální bezpečnost silničního provozu v místě napojení D3 na Pražský okruh,“ dodavá Studencký. Klasická nájezdová rampa by byla totiž podle ŘSD nebezpečná.

ŘSD v úseku plánuje vystavět protihlukové valy. „Aktuálně probíhá zjišťovací řízení pro stanovení vlivu na životní prostředí, ze kterého vzejdou podmínky na přípravu a realizaci této související stavby z pohledu životního prostředí a ochrany obyvatel“ sdělil Novinkám mluvčí ŘSD.

Vedení Jesenice s výstavbou nesouhlasí 

Jesenice dlouhodobě kritizuje plány na výstavbu dálnice D3 v současné podobě. Město podle vedení už takhle trpí nadměrnou dopravou z Pražského okruhu a napojení na dálnici D3 by znamenalo další příliv aut.

„Jesenice je již nyní velmi zatížená tranzitní dopravou a rozšíření dálničního okruhu u Jesenice na osm jízdních pruhů souvisí s plánovaným napojením dálnice D3, které bude přivádět další dopravu z jihu Čech do katastru našeho města,“ řekl Novinkám starosta Jesenice Pavel Smutný. Již nyní na zmíněném úseku projede až 55 tisíc aut denně.

Vyvlastnění pozemků pro dostavbu D3 úřad odmítl

„Obyvatelé našeho města trpí velkou hlukovou zátěží. Z měření hlukové zátěže v roce 2019 vyplývá, že již nyní jsou dosahovány hraniční hodnoty, které vyhoví hlukovým limitům jenom uplatněním takzvané korekce měření,“ doplnil Smutný.

Podle něj doprava v oblasti často kolabuje kvůli Komořanskému a Lochkovskému tunelu, které jsou často uzavřené. „Přivést tedy další dopravu do takto již dopravně zatíženého území, a navíc hustě obydleného, není možné,“ vysvětluje starosta.

Dálnice D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a vést až do Rakouska, klíčový úsek před Prahou však stále není hotov. Dálnice směrem na Rakousko nyní začíná fakticky až před Táborem a směrem na Prahu vede přes několik obcí, které jsou silně zatíženy dopravou. Kvůli silnému provozu je silnice často ucpaná.

Dálniční úsek u Jesenice se má začít stavět v roce 2024, dokončen by měl pak být za čtyři roky.

Reklama

Výběr článků