Hlavní obsah

Průlom: Mniši vysoudili majetek soukromé firmy

18. 2. 2016, 11:08
Právo, Oldřich Danda

Přelomového rozsudku se podařilo docílit františkánským mnichům. Jako první církevní instituce u soudů dosáhli na soukromý majetek, ačkoliv restituční zákon to neumožňuje. Díky pravomocnému rozsudku budou františkáni moci po čtvrtstoletí vstoupit legálně do lesoparku, který obklopuje jejich klášter Hájek blízko obce Červený Újezd na západě Prahy.

Františkánští mniši vysoudili lesopark u svého kláštera HájekVideo: Novinky

 
Článek

A jak se to františkánům podařilo? Určovací žalobou se domohli rozsudku, podle kterého někdejší řádový majetek musela soukromá firma vrátit státu. Tím se františkánům otevřela možnost dostat jej v rámci restitucí.

Podle informací Práva Nejvyšší soud na konci roku odmítl dovolání firmy Miniland.CZ, která byla od roku 2000 vlastníkem sedmi hektarů lesoparku kolem kláštera, a potvrdil rozsudky okresního i krajského soudu.

Podle mluvčího Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radka Ležatky o vrácení pozemků františkánům rozhodl jak jejich úřad, tak i Státní pozemkový úřad.

„Právní moc tohoto schválení nabyla účinnosti dne 13. února 2016,“ řekl Právu Ležatka. Dodal, že mnichům k získání majetku zbývá jen podat žádost na zapsání do katastru nemovitostí.

Tři stovky žalob

Určovacích žalob církve podaly okolo tří set. V nich se řády, diecéze a farnosti domáhají toho, aby kraje, obce nebo soukromníci vrátili státu zpět původní církevní majetek, protože se domnívají, že ho stát vydal navzdory tzv. blokačnímu paragrafu v zákoně o půdě z roku 1991.

Podle restitučního zákona církev smí žádat jen o majetek, jehož vlastníkem jsou státní instituce. V zákoně je ale paragraf 18, který umožňuje církvím podat určovací žalobu na majetek, který byl vydán navzdory blokaci. Tento paragraf je tvrdě kritizován zástupci krajů a obcí, podle nichž za tyto nemovitosti církve berou paušální náhradu 59 ­mi­liard korun, která se bude vyplácet třicet let a navýšená o inflaci dosáhne až sto miliard.

Františkáni o klášter v Hájku, ke kterému chodila slavná ­ma­riánská procesí, přišli v roce 1950 stejně jako ostatní řády a kongregace. Do roku 1992 ho využívala jako skladiště armáda.

Poté co Federální shromáždění zákonem rozhodlo vrátit církvi některé majetky, vydali vojáci mnichům jen zdevastovaný klášter. Okolní pozemky s lesoparkem nabídli obci Červený Újezd. Ta ho obratem prodala soukromníkovi a od té doby několikrát změnil majitele.

Podle advokáta Minilandu Lumíra Mondoka restituční zákon měl napravovat jen některé křivdy a nevytvářet nové. U soudu uvedl, že jeho klient „řádně a v dobré víře nabyl vlastnické právo k předmětným nemovitostem a je již několikátým vlastníkem po jejich převodu státem“.

S tím nesouhlasil soudce Okresního soudu Praha-západ Filip Havrda. Podle něj obrana udělala v roce 1992 chybu. „Umístění pozemků v jinak funkčně uzavřeném areálu spíše vede k závěru, že šlo o pouhé opomenutí státu,“ stojí v rozsudku, který má Právo k dispozici. V tomto závěru soudce utvrdil i fakt, že obrana se snažila o směnu pozemků.

Odvolací krajský soud vedený soudcem Oto Kubešem potvrdil, že obrana převedla majetek v rozporu s blokačním paragrafem, a nic na tom nemění, že majetek několikrát změnil majitele. „Vzhledem k tomu, že převod předmětných pozemků ze státu na obec v roce 1992 byl neplatný, byly neplatné i další převody tohoto majetku,“ uvedl soudce.

Františkáni rozsudek přivítali. Podle vikáře Jana Maria Vianney Dohnala bylo původní rozhodnutí státu vydat pouze klášter nesmyslné. „Byli jsme v kleštích, vždy když jsme v klášteře pořádali například pouti, museli jsme všechny nabádat, aby nevstupovali do lesíka kolem,“ řekl Právu.

Související téma:

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Situace byla o to absurdnější, že stát jim v roce 1992 vrátil barokní zeď, která obklopuje park. „Zeď jsme museli opravovat, ale do lesa jsme nemohli,“ dodal. Františkánů je v ČR okolo čtyřiceti a sídlí v klášteře v centru Prahy. Podle vikáře mají v plánu klášter v Hájku opravit k obývání.

Reklama

Související témata:

Výběr článků