Hlavní obsah

Chystá se milostivé léto na daňové exekuce

13. 8. 2022, 12:42

Lidé, po kterých vymáhají úřady dluhy či nedoplatky ve správních a daňových exekucích, tedy samy, nikoliv přes exekutora, budou moci od července příštího roku splatit své závazky za zvýhodněných podmínek. Týkat se to bude nedoplatků na daních. Vyplývá to z návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, kterou poslalo ministerstvo financí do připomínkového řízení.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Ilustrační foto

Článek

Vedle nedoplatku na dani se mezi dluhy, kde bude jednodušší ukončení exekuce, budou řadit i další nedoplatky u Finanční a Celní správy či ministerstva financí. Nikoliv ovšem cla, protože to neumožňují evropské předpisy.

Akce bude přínosem i pro stát, kterému odpadne povinnost zdlouhavého vymáhání často bagatelních pohledávek
Stefan Fous, resort financí

Návrh počítá s tím, že by při zaplacení základního dluhu, takzvané jistiny, bylo odpuštěno příslušenství daně, kterým se míní úrok z prodlení nebo jeho obdoba, úrok z posečkané částky, exekuční náklady a náklady řízení.

„Naproti tomu není žádoucí odpustit příslušenství, které má charakter trestu, například penále, pokuty atd.,“ uvádí ministerstvo v předkládací zprávě k návrhu.

Milostivé léto bude až od září. Peníze poslané dříve přijdou vniveč, zdůrazňuje Hůle

Podmínkou pro odpuštění bude vedle zaplacení jistiny i podání žádosti k příslušnému úřadu mezi 1. červencem a 2. říjnem 2023. Splácený základní dluh vyšší než 10 000 korun bude na základě žádosti možné rozložit do čtyř splátek.

Vedle toho zákon, pokud jej schválí vláda a parlament, zcela bez zaplacení odpustí i bagatelní nedoplatky do 200 korun, a to bez ohledu na jejich druh. V případě daně z nemovitých věcí bude tento limit činit třicet korun.

„V případě, že bude mít dlužník více bagatelních nedoplatků, bude podmínkou jejich zániku to, že součet těchto nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit tisíc korun,“ dodal úřad. K zániku těchto bagatelních dluhů dojde automaticky, bez žádosti.

Přišla koruna a exekuce běží dál. Exekutor Podkonický čelí kontrole

V obou případech se ale bude úleva týkat dluhů vzniklých do 30. června 2022. Vztahovat se má na zaměstnance i živnostníky. „Akce bude přínosem jak pro dlužníky, kterým umožní zbavit se dlouhodobého dluhového břemene, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně dobytných, a přitom často bagatelních pohledávek,“ uvedl Stefan Fous z tiskového odboru ministerstva.

Čistý štít

„Obě strany budou mít rovněž prospěch z toho, když se oddlužené fyzické osoby budou moci vrátit s čistým štítem na trh práce,“ dodal.

Navrhovaný zákon navazuje na obdobnou akci u exekucí vymáhaných soudními exekutory zvanou milostivé léto. Ta se konala na přelomu loňského a letošního roku a znovu se zopakuje mezi 1. říjnem a 30 listopadem 2022.

Počet seniorů v exekuci roste. Splácejí téměř pětinu penze

Týkat se bude dluhů u státu, obcí, krajů a firem a společností, kde má státní správa a samospráva podíl. Tedy například dopravních podniků, dodavatelů energií, zdravotních pojišťoven či Českého rozhlasu a České televize. Podmínkou pro skončení exekuce bude zaplacení jistiny a odměny exekutorům ve výši 1815 korun včetně DPH.

„Je to věc, na které jsme byli domluveni už na začátku roku. Je třeba ukončit jistou nespravedlnost, protože původní milostivé léto se netýká některých dluhů daňových a správních exekucí,“ okomentoval záměr ministerstva financí poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který je autorem záměru milostivého léta.

Reklama

Výběr článků