Hlavní obsah

Opomíjeným skvostem ve stínu monumentálního Černínského paláce je jeho zahrada

25. 5. 2021, 16:30

Dva stavitelské skvosty stojí v Praze na Hradčanech proti sobě. Loreta se svými nezměrnými poklady a mohutná impozantní hmota Černínského paláce.

Foto: Vratislav Konečný

Barokní část zahrady s takzvaným Kaňkovským letohrádkem

Článek

Palác začal budovat hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic. Psal se rok 1669, zahrada byla založena v roce 1693, architektem byl Francesco Caratti. Dobudoval ji v roce 1723 hrabě František Josef Černín z Chudenic, vnuk zakladatele.

Foto: Vratislav Konečný

Ve zdech kapucínského kláštera jsou koule z pruských kanonů.

Hodně ji poničili Prusové

Zahrada má dvě části, starší osová kompozice je koncipována v původní podobě z konce 17. století a navazuje svými bazénky na severní průčelí paláce. Je zakončena Kaňkovským letohrádkem, ten ale asi nemá nic s významným architektem co do činění. Kaňka se sice podílel na dobudování zahrady, ale přímá souvislost s pavilonem s vysokými okny nebyla prokázána.

Zahradu velmi zdevastovali Prusové při obléhání Prahy v letech 1741 až 1742 a v roce 1757. Dělostřelecké koule jsou zazděny v protějším kapucínském kostele.

Foto: Vratislav Konečný

Severní průčelí Černínského paláce

Barokní úprava a anglický park

Zahrada, do níž se vchází z Loretánského náměstí z ulice směřující na Nový svět, je docela rozlehlá. Stará část má původní úpravu, nad ní se nachází nádherný anglický park s velkou travnatou plochou (zákaz vstupu na trávník), mnoha keři omamně vonících azalek a nevonících pěnišníků. K tomu tulipány, nyní i pivoňky, zkrátka přehlídka barev. Vše perfektně ošetřené a neustále zavlažované skrytými vodomety.

Množství laviček láká k odpočinku, městský hluk sem nepronikne. Psi do zahrady nesmějí.

Foto: Vratislav Konečný

Pěnišníky a azalky v horní části zahrady

Ve staré části zahrady stojí bazén s vodotryskem, pod ním je kaskádovitá fontána složená ze dvou bazénů. Jsou obložené mramorem, bez ozdob, z horního přepadá voda do spodního. Další kašnu najdete v anglickém parku, z maskaronového chrliče by měla vytékat voda, bohužel je tu sucho.

Za zmínku stojí i hraniční kámen, který v roce 1990 dostal od svého bavorského protějšku jako výraz dobrých vztahů tehdejší československý ministr zahraničí Jiří Dienstbier.

Foto: Vratislav Konečný

Hraniční kámen dostal v roce 1990 tehdejší ministr zahraničí Jiří Dienstbier od svého bavorského kolegy.

Od šlechtického sídla až po rozpuštění Varšavské smlouvy

Černínský palác, nyní ministerstvo zahraničních věcí, má pohnutou historii.

Hrabě diplomat Jan Černín z Chudenic sem přenesl rodovou sbírku, ve válkách o rakouské dědictví ve 40. letech 18. století byly stavba i zahrada značně poničeny. Hlavně v roce 1757 byla budova velmi poškozena pruskou dělostřelbou.

Foto: Vratislav Konečný

Anglický park

Dlouhodobě obýván přestal být v roce 1777, ale při korunovaci Leopolda II. v roce 1791 se tu konaly velkolepé slavnosti a plesy.

Černínové se na čas přestěhovali do Vídně, palác posloužil v letech 1796 až 1819 pro obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění. Poté tu byl špitál s lékárnou, útulek pro chudé, továrna na karty a sušárna chmele. Budova sloužila i jako kasárna.

Foto: Vratislav Konečný

Černínský palác na Hradčanech

Po roce 1928 palác získal stát a usadilo se tu ministerstvo zahraničních věcí. Areál prošel celkovou rekonstrukcí pod vedením architekta Pavla Janáka.

Za protektorátu zde sídlil úřadující protektor pro Čechy a Moravu (1939 až 1945), za záhadných okolností tu zahynul 10. března 1948 i ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Prvního července 1991 byla v paláci podepsána dohoda o rozpuštění Varšavské smlouvy.

Praha je osmým nejudržitelnějším městem světa. První je Canberra

Cestování

Reklama

Související témata:

Výběr článků