Hlavní obsah

Dřevěné hračky z Krušných hor potěší malé i velké

8. 9. 2021, 15:56

V Oblastním muzeu a galerii v Mostě je otevřena výstava Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty. Expozice mapuje vývoj hračkářství na české i saské straně hranice Krušných hor od jeho počátku až do současnosti s důrazem na vývoj v poválečném období, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala svět.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Tahací kačenka, tramvaj a auto vyrobené v Nové Vsi v Horách a Hoře Svaté Kateřiny kolem roku 1950.

Článek

Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva.

„Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak. Centrem výroby dřevěných hraček se na české straně staly podhorské obce na Mostecku s přesahem do sousedního okresu Chomutov, na německé straně pak městečka v krušnohorském okrese,“ připomněl historii ředitel muzea Michal Soukup.

Na jihu Čech přibývají památky i rezervace

Cestování

Dlouhá staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela společně, vznikaly podobné výrobky, využívaly se stejné techniky a odbyt probíhal napříč hranicí. „Zlom nastal po roce 1945, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor. Kromě zpřetrhání osobních vazeb se dvěma různými cestami vydala i hračkářská výroba,“ doplnil Soukup.

Součástí i interaktivní prvky

Výstavě předcházel podle něj důkladný průzkum. „Archiválií se bohužel dochovalo málo, a tak velká část poznatků vzešla z výpovědí pamětníků hračkářské výroby či jejich potomků,“ poznamenal ředitel. Na výstavě určené pro malé i velké návštěvníky budou k vidění předměty, které muzeu zapůjčili nebo darovali právě pamětníci.

Výstavu doprovázejí informační panely, které shrnují nejdůležitější milníky výroby dřevěných hraček a popisují nejdůležitější podniky, jež zde v poválečném období působily. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem nákladnického kufru či s krátkou animací. Své znalosti o krušnohorských hračkách si návštěvníci mohou otestovat v kvízu.

Výstava dále nabídne dokumentární film, který zachycuje vzpomínky pamětníků hračkářské výroby. „Představena bude také odborná publikace, která dokumentuje jak společný vývoj výroby dřevěných hraček od počátků do 2. světové války, tak rozdílné směřování tohoto odvětví na obou stranách hranice po roce 1945,“ doplnil Soukup.

Zájemci z Mostu a širokého okolí si putovní výstavu mohou v oblastním muzeu prohlédnout do 28. listopadu v otevírací době muzea.

Židovské muzeum v Praze slaví 115 let. Vlastní unikátní sbírky

Cestování

Reklama

Související témata:

Výběr článků