Hlavní obsah

Topit plynem v místě bez plynové přípojky? Jde to, víme jak

25. 11. 2019, 12:29
Novinky, Jana Nesvadbová

Vytápění plynem je považováno za jedno z energeticky nejúčinnějších. Plynové topení je tak dobrou a ekologickou náhradou starých kotlů na tuhá paliva, jejichž provoz bude po roce 2022 zakázán. Ne každý má ovšem plynovou přípojku v dosahu svého domova. Řešením je v tu chvíli plynový zásobník pro domácnosti.

Foto: Viessmann

Tam, kde není dostatek místa, nebo se to designově nehodí, lze volit v domácnosti kotel závěsný.

Článek

Obrovský zájem o tzv. Kotlíkové dotace, v nichž bylo možné získat státní podporu na modernizaci topení v rodinném domě, je dokladem touhy lidí po modernizaci topení a v mnoha případech přímo po moderních plynových kotlech.

Topení plynem je nejen ekonomicky výhodné, ale díky snadnému ovládání také velmi pohodlné. Není potřeba kotel roztápět, ani do něj průběžně přikládat.

Nemáte plynovou přípojku? Pomůže zásobník

Výhod vytápění plynem si přitom mohou užívat i majitelé domů stojících mimo dosah plynové distribuční sítě. V jejich případě je totiž řešením zažádat si o plynový zásobník. Ten umožňuje dlouhodobě zásobovat plynem – v tomto případě propanem – jak rodinné domy, tak i větší objekty, jako jsou hotely, penziony nebo firemní provozovny.

„Zásobník je nezávislý na rozvodných sítích a netýkají se ho možné poruchy či odstávky. To se může hodit třeba v odlehlejších nebo horských lokalitách. Zásobník může být vhodný i v místech, kde sice rozvody plynu jsou, ale vybudování přípojky by bylo neúnosně drahé,“ vyjmenovává výhody plynových zásobníků Ivan Indráček z České asociace LPG.

Foto: Česká asociace LPG

Možnosti uložení zásobníku na pozemku

Jak vypadá zásobník na plyn a co obnáší jeho instalace
Zásobník na plyn je (zjednodušeně řečeno) ocelová cisterna, která po celou dobu dodávek plynu zůstává v majetku dodavatele. Jeho měsíční nájem se pohybuje v řádech stokoruny.
Zásobník může být umístěn na pozemku na povrchu, eventuálně uschován pod zemí. Umístění, eventuálně výkopové práce dodavatelé plynu zpravidla nezajišťují, naopak ale mohou zajistit veškerou technickou dokumentaci, projekt, instalaci a revize. V neposlední řadě mohou dodat veškeré potřebné rady.
Fyzické osoby pro zásobník do objemu 5 m3 nepotřebují stavební povolení. Naopak právnické osoby potřebují stavební povolení vždy.
Není žádný problém s provozováním pouze sezonně v létě, nebo naopak v zimě. Dodavatelé znají i případy, kdy zásobník slouží domácnosti pouze jako záložní zdroj. Plyn zůstává v zásobníku bez ztrát.

Jak velký zásobník?

Velikost zásobníku se zpravidla určuje podle počtu obyvatel a energetických nároků objektu.

„Zásobník může mít kapacitu od 2,7 m3 až po 25 m3. Díky modernímu systému sledování spotřeby a rychlému servisu nemůže dojít k situaci, že plyn v zásobníku neočekávaně dojde,“ vysvětluje Jiří Karlík ze společnosti Primagas.

Na místo spotřeby se plyn dodává nákladním automobilem s cisternou, z níž se palivo do zásobníku přečerpá.

Nadzemní zásobníky na propan a propan-butan
Hmotnost plynu v zásobníku (t)Objem (m3)Rozměry (m)Váha zásobníku (kg)Využitelnost
1,22,71,25 x 2,48532rodinné domy nebo objekty s nízkou energetickou spotřebou
2,14,851,25 x 4,26880rodinné domy, provozovny
8171,6 x 94220větší objekty, provozy, obce, průmysl, zemědělství
Podzemní zásobníky na propan a propan-butan
Hmotnost plynu v zásobníku (t)Objem (m3)Rozměry (m)Váha zásobníku (kg)Využitelnost
1,22,71,25 x 2,48615rodinné domy nebo objekty s nízkou energetickou spotřebou
2,14,851,25 x 4,26955rodinné domy, provozovny
8171,6 x 93762větší objekty, provozy, obce, průmysl, zemědělství
11251,6 x 12,95770
Zdroj: Primagas

Bezpečnost je pravidelně sledována

Bývá zvykem, že seriózní dodavatelé zajišťují pravidelnou bezpečnostní a technickou revizi zásobníku, tlakové zkoušky a jsou samozřejmě pojištěni i pro případ havárie.

Při dodržení předpisů a pravidelných revizí kotle a spotřebičů je vytápění velmi bezpečné, nijak se prakticky neliší od vytápění zemním plynem.

Foto: e.on

Také při topení plynem ze zásobníku odborníci doporučují dbát na pravidelné kontroly všech plynových spotřebičů.

Díky moderním technologiím jsou navíc schopni monitorovat stav naplnění zásobníku na dálku a v případě potřeby plyn automaticky doplňují.

Platba za zásobník nebo podle plynoměru

Účtování plynu se nemusí lišit od obvyklého způsobu, jakým za energie platí lidé v místech připojených k distribučním soustavám – tedy od systému „záloha a vyúčtování přeplatku či nedoplatku“.

V takovém případě je mezi zásobník a odběrní místo připojen plynoměr. Možná je ale také jednorázová platba za celý zásobník při jeho dodání nebo doplnění.

Kondenzační kotle mají největší výkon
Prodejci kotlů i dodavatelé plynu upozorňují záměrně klienty na možnost nákupu kondenzačních kotlů, jejichž výkon přesahuje 100 procent. „Kondenzační kotle využívají i tu část tepla, jež je u klasických zařízení odvedena do ovzduší. Zde máme na mysli horkou vodní páru vzniklou spalováním plynu, která ve výměníku kondenzuje a ohřívá topnou vodu. Kondenzační kotel má tak vyšší pořizovací náklady, které se ale přibližně v horizontu 5 let vrátí zpět, díky úsporám za spotřebu plynu,“ vysvětluje Jan Kovalský ze společnosti Energie ČS. „Do bytu, v němž většinou nenajdeme žádnou technickou místnost, je ideálním řešením kotel závěsný. Instalovat se dá například do chodby nebo koupelny. Konkrétní polohu pak většinou určí umístění komínové šachty, která se využívá pro odtah spalin a přívod vzduchu,” doplňuje Jiří Bonk ze společnosti Wirtuuu.
Foto: Energie ČS

Odborníci doporučují volit kondenzační plynové kotle, jejichž výkon je vyšší.

Anketa

Co je váš hlavní zdroj vytápění?
Čerpadlo
8,4 %
Plyn
34,9 %
Elektřina
12,1 %
Uhlí
18,7 %
Dřevo
22,6 %
Jiný zdroj
3,3 %
Celkem hlasovalo 802 čtenářů.

Ekologické hledisko

Stará a nevyhovující topeniště jsou významným zdrojem lokálního znečištění ovzduší. Podle českého plynárenského svazu pochází z domácích kotelen téměř tři čtvrtiny prachových částic a bezmála 100 % karcinogenního benzopyrenu.

Právě nevyhovující emise jsou hlavním důvodem, proč bude provoz nejstarších kotlů na tuhá paliva od září roku 2022 ze zákona zakázán.

„Tři roky není příliš vzdálená budoucnost. Přesto je u nás stále zhruba tři sta tisíc domácností s nevyhovujícími kotli,“ uvádí Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.

Reklama

Související témata:

Související články

Také okna umí být chytrá

14. 10. 2019, 9:09

S rostoucí poptávkou po systémech snižujících energetické náklady domácností se zvyšuje mj. i poptávka po tzv. „inteligentních systémech”. Za ideální stav...

Klimatizace pomůže i v zimě

21. 10. 2019, 10:00

Ačkoli se o klimatizacích mluví nejčastěji v souvislosti s ochlazováním interiérů v horkých dnech, stejně dobře se mohou uplatnit také v chladném období, kdy...

Výběr článků