Hlavní obsah

Klání různých pohonů

24. 10. 2003, 18:53
Novinky, Jaroslav Šimek, Právo

Ukázat, kam směřuje vývoj technologií a paliv vozidel šetrných k životnímu prostředí, to je cílem celosvětově ojedinělé soutěže Michelin Challenge Bibendum. Její 5. ročník se letos konal na konci září ve slunné Kalifornii.

Článek

Čistota emisí, hlučnost, jízdní vlastnosti, bezpečnost a spotřeba paliva - to jsou hlavní disciplíny, ve kterých se už několik let utkávají ryze experimentální i sériově vyráběné automobily. Své koně do soutěže, pojmenované podle maskota společnosti Michelin, přihlašují přední automobiloví výrobci, univerzitní týmy i nezávislé společnosti a organizace.

Stejně jako v uplynulých ročnících i letos spolu soupeřily různé energetické zdroje. Zatímco v roce 2002 dominovaly pohony na stlačený zemní plyn, zkapalněný zemní plyn a na elektrickou energii, tentokrát převládaly vozy s vodíkovým pohonem (palivové články nebo přímé spalování), vznětové motory a hybridní technologie. Závodu se letos poprvé zúčastnily i nákladní vozy a autobusy.

Ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích si rozdělily všechny typy pohonu a dobrou zprávou je, že velká část vítězů (zejména v testu hlučnosti) jsou nejnovější sériové nebo částečně upravené sériové vozy. Zajímavé byly výsledky testu bezpečnosti: 35 % soutěžících vozů vykázalo výborné výsledky a dalších 60 % vozů výsledky dobré. To dokazuje, že ochrana životního prostředí se v žádném případě nerozchází s bezpečností.

Dosavadní ročníky soutěže Michelin Challenge Bibendum potvrzují slibnou budoucnost alternativních zdrojů a prokazují, že některé technologické inovace jsou opravdu životaschopné. A to je samozřejmě základní předpoklad masového zavádění technologií ohleduplných k životnímu prostředí.

Je obecně známo, že automobilisté začnou užívat ekologicky šetrná vozidla pouze tehdy, pokud budou nabízet srovnatelný komfort, výkon, jízdní vlastnosti a atraktivní vzhled jako současné vozy, a to vše zároveň za přijatelnou cenu. Soutěž Michelin Challenge Bibendum dokázala, že takové požadavky lze splnit.

Jaké byly energetické zdroje, zastoupené na Challenge Bibendum 2003?

- Zemní plyn: Zemní plyn, který se používá k vytápění a ohřívání, může dobře posloužit i k pohonu automobilu jako efektivní a čisté palivo s nízkou úrovní emisí a CO2

- LPG (Liquid Petroleum Gas): Ropný plyn je vedlejším produktem ropného průmyslu, protože vzniká při rafinaci surové ropy. Je zajímavým kompromisem mezi zemním plynem a benzínem.

- Benzín: Jako nejpopulárnější palivo dvacátého století se nejvíce zasloužil o rozvoj individuální dopravy. Díky velkému množství technologických vylepšení (hybridní pohony, přímé vstřikování) bude hlavním palivem i v následujících desetiletích 21. století.

- Nafta: Vznětová technologie i přes svůj pokročilý věk zaznamenala v posledních letech neuvěřitelný pokrok. Nové technologie přímého vstřikování a nasazení filtrů pevných částic učinily z nafty vážného konkurenta všem ostatním energetickým zdrojům.

- Biopalivo: Nejrůznější paliva vznikající ze zpracovávání biomasy. Pracují na stejném principu jako fosilní paliva, ale s tím rozdílem, že vykazují lepší výsledky v emisích CO2, protože oxid uhličitý vznikající ze spalování biopaliv je z části opět pohlcen rostlinami, které slouží k výrobě paliva.

- Vodík: Nejlehčí plyn, který sloučením s kyslíkem (oxidací nebo spalováním) produkuje vodu. To z něj dělá velmi zajímavý energetický zdroj, který neprodukuje žádné lokální znečištění. Vodík může v palivových článcích sloužit k výrobě elektřiny nebo může být použit přímo ve spalovacích motorech!

- Elektřina: Vysoká efektivita a nulové lokální znečištění zaručuje elektromotorům budoucnost. Elektřina pro pohon automobilů může být dodávána z akumulátorů, z palivových článků nebo z fotoelektrických článků (solární panely). 

Reklama

Související témata:

Výběr článků